Zelenda Kupcová

Adéla Zelenda Kupcová

Pracuje ve společnosti Scio, kde se věnuje projektům pro rodiče a děti a šíření myšlenek moderního vzdělávání. Vystudovala speciální pedagogiku a filozofii. Doktorát získala v oboru etiky. Vzdělávání pro ni není jen prací, ale i stylem života. Sama stále studuje a věnuje se otázkám individuálního přístupu, motivace a svobody ve vzdělávání aj.

Názory

Mýty a fakta kolem inkluze

Téma inkluze silně rezonuje v české společnosti a stalo se i jedním z témat…

Adéla Zelenda Kupcová
31. srpen 2016 Ikona doba čtení četba na 6 minut