Šíma

Jiří Šíma

Předseda Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT. Pracoval v Geodetickém a topografickém ústavu, Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém a stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země. Vytvořil sedm překladových slovníků pro geodety a kartografy obsahujících odborné termíny a základní slovní zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky mluvících zemích. V roce 1993 byl vládou České republiky jmenován předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde pracoval až do roku 2001, kdy odešel do důchodu. Poté působil na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni jako docent pro obor fotogrammetrie a mapování. Jeho celoživotním zájmem je rozvoj odborné terminologie.

Revoluce v dopravě

Jak správně létat s „drony“ v češtině

Výraz „dron" by se v českém jazyce neměl používat. Správné je multikoptéru, model…

Jiří Šíma
19. červen 2015 Ikona doba čtení četba na 4 minuty