autor

Marta Teplá

Narodila se ve Velkém Meziříčí, 50 let žije v Praze. Absolventka VŠE Praha se celý produktivní věk zabývala zahraničním obchodem v oblasti zemědělství. Pracovala v zemědělském výzkumu, v podniku zahraničního obchodu Koospol a na ministerstvu zemědělství, připravovala vstup ČR do EU, zúčastňovala se jednání WTO, OECD či FAO za sféru zemědělského obchodu, připravovala dohody o zónách volného obchodu s mimounijními zeměmi.

Když dotace, tak pouze startovní

7. srpen 2015 četba na 4 minuty

Dotace – termín, který mnohé popuzuje, mnozí bez nich nemohou existovat. Někteří je nechtějí a brojí proti nim, jiní je obhajují a snášejí všemožné argumenty pro jejich nezbytnou existenci.