Kužílek

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí. Působí v obecně prospěšné Otevřené společnosti, jejímž cílem je přispívat ke kvalitnímu a účinnému využívání práva na informace na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Od roku 1990 do roku 1998 působil jako poslanec, byl mimo jiné místopředsedou branného a bezpečnostního výboru a členem komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR. V letech 2006 až 2012 byl členem a později poradcem Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a také Divadelní fakultu AMU. Před revolucí působil několik let jako divadelní režisér, do roku 2000 vystupoval pod pseudonymem Olaf Lávka na rádiu Limonádový Joe.

Velký bratr

Facebook plodí i špínu

Zpracovávání osobních údajů ve velkém množství a vytváření obrovských databází by…

Oldřich Kužílek
11. duben 2014 četba na 5 minut