Ještě výraznější přírůstek se má odehrát ve Středočeském kraji, kterému Eurostat předpovídá nárůst o téměř 400 tisíc. V roce 2040 tak může překonat hranici 1,7 milionu lidí. Tamní populační přírůstek (v relativním vyjádření o 29 procent) bude patřit k nejvyšším v Evropě, ve střední Evropě se má jednat o čtvrtý nejvyšší růst po Vídni a dvou švýcarských regionech.

Pokud se odhad unijních statistiků vyplní, bude to dobrá zpráva pro developery, realitní agenty a stavební podniky. Dynamicky rostoucí hlavní město bude nutně potřebovat nové silnice a linky metra. Předpokládat lze také další růst cen bytů a pozemků v Praze a jejím okolí.

Prognóza vývoje počtu lidí v Česku a jeho krajích

Autor: Eurostat – vývoj počtu obyvatel regionů NUTS 3

Skoro milion migrantů za 25 let

Prakticky celý populační přírůstek v Praze a Středních Čechách bude tažen přistěhovalectvím z jiných českých krajů – a hlavně ze zahraničí. Podle prognózy Eurostatu bude v příštích dvou desetiletích v Česka usazovat okolo 35 tisíc cizinců ročně. Pokud vezmeme v úvahu, kolik Ukrajinců, Vietnamců a dalších se v Česku usazovalo během ekonomického boomu let 2004 až 2008, je to reálné číslo.

Za 25 let by se díky nově příchozím mohl počet obyvatel České republiky přiblížit 11 milionům. „Kromě růstu plodnosti žen předpokládá projekce Eurostatu vysokou migraci. Pro Prahu očekává migrační přírůstek do roku 2040 celkem zhruba 228 tisíc osob, tedy 9 tisíc ročně, pro Středočeský kraj dokonce více než 375 tisíc osob, tedy 15 tisíc ročně," uvedl Tomáš Fiala z Katedry demografie pražské VŠE.

Otázkou je, zda bude tak silný příliv nových obyvatel - hlavně v obcích okolo Prahy - únosný. „Některé obce v okolí Prahy již údajně uvažují o omezování další bytové výstavby a tím i omezování migrace," doplnil Tomáš Fiala.

Český statistický úřad je ve svých předpovědích o dost opatrnější. Jeho projekce počítá jak s nižším počtem narozených dětí (průměr 1,6 dítěte na jednu ženu oproti 1,8 v případě Eurostatu), tak i se slabším přílivem migrantů. Praha tak v roce 2040 překoná „jen" hranici 1,4 milionu obyvatel a Střední Čechy se přiblíží počtu 1,5 milionu lidí. V ostatních krajích má počet lidí stagnovat či klesat.

Mnohé země regionu o lidi přijdou

Studie ČSÚ je téměř tři roky stará. Nezohledňuje tedy současné ekonomické oživení a rostoucí nabídku pracovních míst, která bude do země lákat nově příchozí. Díky nim bude Česko – jak uvádí Eurostat – patřit mezi státy s rostoucí populací. Většina nových členských zemí, ale také států jižní Evropy se má podle této předpovědi naopak vylidňovat.

Extrémním případem bude Litva. Počet lidí v této pobaltské zemi se má snížit ze současných 2,9 milionu na necelé dva miliony. Polsko přijde během následujícího čtvrtstoletí o dva miliony obyvatel, Slovensko o 300 tisíc a Německo o tři miliony.

Stejný osud má podle této projekce potkat i méně prosperující části České republiky. Vylidňovat se má hlavně Moravskoslezský, Zlínský a Karlovarský kraj, které během 25 let zaznamenají úbytek o zhruba 10 procent. O mnoho lépe na tom nebude ani Olomoucký kraj.

Městské regiony s nejvyšším očekávaným růstem populace

Město/region 1. 1. 2015 (v tisících) 1. 1. 2040 (v tisících) Přírůstek
Brusel 1216 1912 +57 %
Oslo 1235 1925 +56 %
Stockholm 2202 3170 +44 %
Londýn 8573 11 498 +34 %
Vídeň 1784 2380 +33 %
Curych 1449 1930 +33 %
Kodaň 1768 2277 +29 %
Helsinky 1601 2033 +27 %
Berlín 3559 4405 +24 %
Antverpy 1832 2258 +23 %
Praha 1261 1533 +22 %

Zdroj: Eurostat – prognóza počtu obyvatel regionů (úroveň NUTS 2)

Růst s muslimy bude svižnější

Růst počtu obyvatel Prahy a Středočeského kraje sice bude prudký, ale nikoliv extrémní. Hlavně pokud jejich budoucnost srovnáme s živelným růstem, který se má podle předpovědi Eurostatu odehrát v mnoha městech západní a severní Evropy.

Dramatický růst má před sebou podle této prognózy Brusel a Oslo, které se za čtvrt století rozrostou o více než 50 procent. Počet obyvatel Londýna, Vídně a Curychu se prý zvětší o třetinu, Stockholmu o 44 procent.

Bližší podrobnosti o povaze tohoto růstu Eurostat neuvádí, ale tahounem tohoto růstu pravděpodobně budou přistěhovalci z muslimských zemí. Ti už dnes tvoří více než čtvrtinu obyvatelstva Bruselu a podle prognózy profesora sociologie Feliceho Dassetta překonají hranici 50 procent nejpozději v roce 2030.