V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje bilboardy u dálnic a silnic 1. třídy v takzvnaém ochranném pásmu do vzdálenosti 250 metrů od vozovky. Podle této novely má do 1. září 2017 zmizet z těchto míst víc než tři tisíce billboardů.

(Celkový počet billboardů v Česku činí zhruba 25 tisíc ploch. Zákaz, který ministerstvo dopravy obhajuje potřebou zvýšit bezpečnost na silnicích, se také netýká poutačů, které jsou postavené v zastavených územích. Reklamy ve městech a obcích tak podél komunikací nadále zůstanou.)

Přechodné pětileté období by zavedeno proto, aby se stát vyhnul arbitrážím s provozovateli venkovních reklam kvůli zmařeným investicím. Ti ale nechtějí ustoupit. Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který podle své vlastní deklarace sdružuje dvě třetiny majitelů dotčených ploch, realizoval od schválení novely několik billboardových kampaní, které proti jejímu znění protestovaly. Tyto aktivity vyvrcholily v posledních dnech - o uplynulém víkendu se na billboardech, které mají být odstraněny, objevily české vlajky a svaz oznámil na tuto středu tiskovou konferenci, kde hodlá zveřejnit, jakým způsobem hodlá postupovat.

"Stát nám smlouvami, povoleními a licencemi povolil podnikání, do něhož jsme investovali nemalé prostředky, a nyní nám je na druhé straně de facto vyvlastňuje," uvedl pro Dotyk.cz mluvčí svazu Lukáš Váňa.

Podle prezidenta svazu Marka Pavlase je postup státu protiústavní, protože vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu. "Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl. Provozovatelé billboardů se budou muset bránit,” uvedl Pavlas. Ten současně působí i jako člen dozorčí rady billboardové skupiny BigBoard a v březnu 2016 se stal ředitele jejího mediálního zastupitelství BigMedia, které plochy této skupiny prodává. České vlajky se objevily na plochách společnosti Czech Outdoor, náležející do téže skupiny.

O jaké investice billboardové společnosti údajně přicházejí, Váňa neuvedl s odkazem na plánovanou tiskovku. Určitým vodítkem může být argumentace některých zákonodárců, kteří protestovali proti zmíněné novele. Například podle poslance za Hnutí Ano Stanislava Berkovce, který navrhoval zmiňovaný zákaz odložit o dalších pět let, může omezení billboardů u dálnic a silnic 1. třídy způsobit daňový výpadek až půldruhé miliardy korun ročně.

Příznivci novely naopak argumentují tím, že už před rokem 2012 nebylo možné pro billboard získat povolení delší než na pět let a že billboardové společnosti věděly o chystané změně dostatečně dopředu na to, aby se na ni stihly připravit.

"Když uvážím, že zákon byl schválen před pěti lety, je načasování jejich akce na dobu pár dní předtím, než mají billboardy samy na vlastní náklady odstranit, opravdu zvláštní," uvedl pro Dotyk.cz mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold s tím, že ministerstvo se nedá aktivitami billboardového svazu "vycukat".

„Očekávám, že majitelé většiny billboardů svoje poutače odstraní, jak jim nařizuje zákon. Pokud to neudělají, vyzveme je postupně k odstranění, případně následně reklamu zakryjeme a pak je na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování reklamních poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední,“ uvedl v tiskové zprávě v pondělí odpoledne ministr dopravy Dan Ťok.

Snahy na poslední chvíli zvrátit znění zákona o pozemních komunikacích považuje ministr dopravy podle svých slov za úsměvné. „Na dálnicích se nyní jeden z vlastníků dobrovolně přihlásil k billboardům, přelepil je vyobrazením státní vlajky a může tak naopak pomoct rychleji identifikovat, které z poutačů je potřeba rovněž odstraňovat. Zákony přece platí pro všechny i pro firmy provozující billboardy. Když respektují symboly, měly by respektovat i zákon. My se jím rozhodně řídit budeme," tvrdí Ťok.

Podle Petra Vomáčky z Ústředního automotoklubu, citovaného Lidovými novinami, je použití české vlajky coby billboardového motivu pokusem, jak zabránit odstranění plochy. "Podle legislativy se nesmí odstraňovat česká vlajka, protože to je státní symbol. Jestli to vyjde, nebo nevyjde, je věc druhá. V legislativě není popsáno, jak soukromý subjekt může, nebo nemůže nakládat se státním symbolem," uvedl pro Lidové noviny Vomáčka. Mluvčí svazu Váňa tuto spekulaci odmítl s tím, že vlajka byla použita jen ze symbolických důvodů.

Podle Ústředního automotoklubu zbývá u českých dálnic 875 billboardů, které budou muset majitelé do pátku odstranit.

Skupina sedmnácti senátorů se ale kvůli zákazu billboardů obrátila v pondělí 28. srpna na Ústavní soud a navrhuje zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. Právní úprava podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.

Podle ministra dopravy je načasování ústavní stížnosti skupiny senátorů zarážející. „Čtyři dny předtím, než termín vyprší, ohlásit ústavní stížnost mi připadá spíše jako poslední snaha zvrátit naplnění zákona. Proč stížnost nedali před třemi nebo pěti lety, když věděli, že je to protiústavní?“ řekl Ťok.