Včelstva v úlech českých včelařů začnou sledovat takzvané chytré váhy a jiná elektronická zařízení. Tyto senzory budou přes síť pro internet věcí Sigfox odesílat data o stavu úlů. Data budou moci včelaři sledovat na portálu Včelstva online, kam se zaregistrují a kde pak povedou evidenci stanovišť svých včel. Interaktivní online portál navíc nabídne informace laické veřejnosti a umožní propojit data včelařů s daty zemědělců.

Zhruba tak vypadá nový pilotní projekt, na kterém se podílejí mobilní operátor T-Mobile a informačně-technologická společnost IBM spolu s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity a finanční podporou České spořitelny. Projekt má za cíl usnadnit práci českým včelařům.

Zdroj: Youtube

"Pro včelaře je důležité mít relevantní informace z úlů, aby se mohl správně a včas rozhodovat. Pokud udělá velkou chybu, napravit ji může až v další sezóně. Díky tomuto projektu ale už nemusí často rušit včely a podstatné informace o jejich chování může promyslet doma," říká manažer inovací T-Mobile Ondřej Kožina.

Včelař se podle něj může na portálu zaregistrovat, vést evidenci včelstev, zaznamenávat návštěvy a kontroly svých úlů, a mít tak uložena nejdůležitější data. Díky senzorům a síti Sigfox bude vědět, co se v úlu děje, aniž by ho musel otevřít. Druhou stránkou portálu je propojení včelařů se zemědělci, jejichž postřiky mohou včelstva ohrozit. Pomocí elektronického systému portál identifikuje polohu včelstva i plánovaného postřiku a následně zašle oběma stranám informaci nebo případnou výstrahu.

"Zavedli jsme pro tento způsob činnosti termín precizní včelařství coby podskupinu precizního zemědělství," dodává Kožina.

Portál má pomoci i s povinnou administrativou každého včelaře vůči úřadům a včelařským svazům, tedy i s formulářem pro oznámení stanoviště včel nebo s formulářem o registraci v ústřední evidenci. Laické veřejnosti pak má umožnit koupit si med online přímo od zapojených včelařů v regionu.

„Problematika elektronické evidence včel, která by byla zdarma k dispozici malým včelařům, nebyla v Česku dosud vyřešena. Tento portál řešení nabízí. Součástí projektu se stane i facebooková stránka, která umožní diskusi a osvětu v oblasti ochrany a chovu včel," tvrdí Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakulty ČZU.

IBM vnáší do projektu expertní analýzu anonymizovaných dat na platformě Watson, kde využívá kognitivních technologií, strojové učení a analýzu obrazu a zvuku. Data budou následně obohacena o informace z dalších oblastí, jako je například počasí, aby platforma poskytovala co nejpřesnější analýzu. Technologie doplní expertíza odborníků. Následné analýzy a předpovědi získají včelaři v podobě „rádce" na zmiňovaném portále.

"Jsme rádi, že se moderní technologie začínají uplatňovat i v tradičních oblastech jako je zemědělství," říká David Enc, ředitel technické divize IBM.

Participující subjekty plánují portál v následujících měsících rozšiřovat o katalog zařízení pro neinvazivní monitorování dat z úlu přes síť Sigfox, o otevřené rozhraní pro připojení libovolného zařízení pro monitoring včelstev a o automatické napojení počasí do evidenční karty. Dalším cílem je vytvoření několika referenčních úlů pro celé Česko, jejichž data budou otevřená pro všechny uživatele portálu.