Neomezíme se pouze na americké, ruské a francouzské reaktory, plánují tentokrát šéfové společnosti ČEZ. V jihomoravských Dukovanech by mohl vyrůst třeba jihokorejský reaktor typu APR, japonský typ Mitsubishi APWR, případně i čínské reaktory typu HL1000 nebo CAP1400.

Ve hře jsou samozřejmě všichni tři zájemci, kteří se v minulých letech účastnili temelínského tendru – ruský Rosatom s reaktorem MIR1200 a od něj odvozenými modely, americký Westinghouse s blokem typu AP1000 a francouzská Areva s reaktorem EPR.

V závislosti na vybrané technologii tak v Dukovanech vyrostou elektrárenské bloky s výkonem od 1000 do 1750 megawattů. Výkonnější reaktory však nejsou pro českou elektrizační soustavu obecně příliš vhodné, protože v případě jejich neplánovaného výpadku je těžší udržet stabilitu sítě.

Posuzování elektrárny je zatím v prvotní fázi, kdy ČEZ předložil ministerstvu životního prostředí oznámení pro zahájení takzvaného procesu EIA. Následovat budou povolovací řízení u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, územní a stavební řízení. Proces EIA je u podobných staveb časově velmi náročný. Předchozí posouzení nových bloků v Temelíně trvalo déle než čtyři roky.

„Nový jaderný zdroj představuje jednu z dílčích součástí vícezdrojového energetického mixu, ve kterém bude představovat výkonnou, stabilní, nadstandardně spolehlivou a environmentálně příznivou výrobnu elektrické energie," uvedl ČEZ v dokumentaci pro ministerstvo životního prostředí.

Nové bloky mají vyrůst západně od areálu stávající elektrárny.Autor: ČEZ – oznámení pro řízení EIA

Dokumentace pro řízení EIA hovoří o výstavbě dvou bloků v dukovanské lokalitě, i když načasování prací na šestém bloku zůstává nejisté. Může vyrůst souběžně s pátým, ale také až s desetiletým odstupem.

Vše bude záležet na tom, jak dlouho se podaří udržet v provozu čtyři starší dukovanské bloky postavené v 80. letech minulého století. Jejich vyřazení z provozu se nejspíš odehraje v letech 2035 až 2037, ale může se tak stát o deset let dříve – nebo naopak o desetiletí později.

Pokud nebude k dispozici náhrada, ztráta 2040 megawattů výkonu dukovanských bloků bude pro Česko představovat vážný problém. K tomu je zapotřebí přičíst postupné dožívání hnědouhelných bloků během 20. a 30. let. „Celkový deficit oproti stávajícímu stavu tak činí 4400 megawattů k roku 2035, respektive 6600 megawattů po roce 2040," uvedl ČEZ v dokumentaci.

Proti tomuto trendu se bude vyvíjet spotřeba elektřiny, která podle autorů oznámení poroste minimálně do roku 2040. ČEZ argumentuje také platným zněním Státní energetické koncepce ČR, která s výstavbou nových jaderných bloků počítá.

Přesto platí, že v tuto chvíli není nic jisté. Plánovaná výstavba v Dukovanech může skončit krachem stejně jako podobné záměry v Temelíně. ČEZ přípravu stavby dvou reaktorů na jihu Čech ukončil poté, co mu Sobotkova vláda odmítla na jaře 2014 poskytnout garanci návratnosti stamilionové investice.