Většina v poslední době zveřejněných makroekonomických ukazatelů potvrzuje růst globální ekonomiky, který výrazně zrychlil v letních měsících. Byl primárně poháněn spotřebou, přičemž stěžejními faktory, které se na tomto vývoji podílely, byly růst zaměstnanosti, spotřebitelská důvěra a zvyšování reálných mezd na většině vyspělých trhů.

„Jedinou výjimkou je Velká Británie, kde bude nejistota způsobená výsledkem referenda v krátkodobém horizontu nadále brzdit růst. Tento trend bude potenciálně do jisté míry negativně ovlivňovat také eurozónu," říká Anna Stupnytska, hlavní ekonomka Fidelity International.

Globální růst byl dále podporován silným oslabováním faktorů, které dosud bránily pozitivnímu vývoji, konkrétně v ekonomikách závislých na komoditách.

„Negativní dopady cenového šoku v oblasti komodit jsou z velké části minulostí. Vývoj v Číně nevykazuje známky hrozícího ‚tvrdého přistání' a předpokládá se, že politická reprezentace v krátkodobém horizontu dá přednost stabilitě před strukturálními reformami, pokud by růst citelně zpomaloval," doplňuje Stupnytska, podle které je ale situace na rozvíjejících se trzích nadále různorodá.

Centrální banky bez munice

„Hlavním centrálním bankám došla munice a vliv dalšího uvolňování měnové politiky na zvyšování poptávky je diskutabilní. Proto podle mě bude muset do vývoje zasáhnout fiskální politika, aby ekonomikám pomohla," uzavírá Anna Stupnytska.

Vliv dalšího uvolňování měnové politiky na zvyšování poptávky je diskutabilní.

„Očekávám proto, že se v nadcházejících měsících důraz přesune od měnových k fiskálním stimulům, přičemž všechny hlavní rozvinuté trhy (USA, Británie, Japonsko a eurozóna) budou připraveny na intenzivnější fiskální impulzy v letech 2017–2018. Další zvýšení sazeb Fedu lze přitom očekávat letos v prosinci."

Článek původně vyšel na serveru Fidelity International, odkud jej přeložil Investiční web.