Bankovní sektor v Německu nezažívá dobré časy. Banky v Evropě jsou sice v lepší kondici, než tomu bylo během finanční krize, jak ukázal zátěžový test 51 velkých bank, ale banky v Německu jsou až příliš závislé na příjmech, které se odvozují z úrokových měr. A ty jsou v současné době na historických minimech.

Depozitní sazba ECB je od března minus 0,4 procenta – tzn. banky za peníze uložené v ECB platí. To má donutit banky poskytovat více půjček.

„V žádné jiné velké zemi EU není bankovní sektor v průměru tak málo výnosný jako v Německu," poukázal německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Bankovnictví bez úroků

Jak si v Německu vede tzv. islámské bankovnictví, které má úroky zakázáno? Před rokem začala v Německu působit první islámská banka. Banka Kuveyt Turk Bank (KT Bank) otevřela svou pobočku v bankovním centru Evropy Frankfurtu nad Mohanem.

4,3 milionu

Jedna z největších muslimských komunit v Evropě žije v Německu. Má přes čtyři miliony členů. Zdroj: morgenpost.de

Obrovský potenciál

Ředitel banky Kemal Ozan hodnotí rok na německém trhu pozitivně. „Potenciál naší ,islámské banky' je v Německu velký, protože tu žije 4,3 milionu muslimů," řekl Ozan deníku Berliner Morgenpost.
Deník připomněl, že banka může operovat po celé EU, protože licence platí pro všechny členské země Unie.

63,2 %

Takový podíl muslimů v Německu má turecké kořeny. Zdroj: Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs

„Islámské banky investují do reálné ekonomiky a nemohou s financemi spekulovat," vysvětlil Ozan rozdíl mezi islámskou bankou a západními bankovními domy.

Islámské banky investují do reálné ekonomiky a nemohou s financemi spekulovat.

Expanze v německých městech

A v Německu KT Bank expanduje. Po Frankfurtu otevřela pobočky v Mannheimu, Berlíně a v Kolíně nad Rýnem. Banka je většinově vlastněna mateřskou společností Kuwait Finance House, a podíly v ní má kuvajtský státní fond pro sociální pojištění, Islámská rozvojová banka a turecký státní fond.

Podle profesora kapitálových trhů Matthiase Caspera na univerzitě v Münsteru islámské banky nejlépe hospodaří v dobách finančních krizí, protože nepoužívají spekulativní kapitál.

19 milionů muslimů

Tolik muslimů žilo v roce 2010 v zemích EU. Což je 3,8 procenta obyvatel EU. Zdroj: pewresearch.org

Přirozená banka pro muslimy

Islámské banky nesmí investovat do firem, které produkují alkohol, podnikají v pornoprůmyslu, hazardu, případně s vepřovým masem. Měly by se držet také dál od firem, jejichž dluhy jsou vyšší než třicet procent hodnoty jejich aktiv, napsal dříve časopis Newsweek.

Evropa. Země zaslíbená pro islámské banky?

Nejhlouběji v Evropě islámské banky zakořenily ve Velké Británii. Na místním trhu jich působí pět. Navíc podle průzkumu amerického Gatestone Institute, islámské bankovnictví roste rychleji ve Spojeném království, Francii a Německu než v některých islámských tradičních zemích na Blízkém východě a Asii.

Sektor ale roste i díky zájmu klientů, kteří islám nevyznávají. V roce 2014 Islámská banka v Británii (Islamic Bank of Britain) uvedla, že 55 procent žadatelů o spořicí účet nejsou muslimové.

17,6 %

O tolik rostlo islámské bankovnictví v letech 2009 až 2013 ročně. Zdroj: Ernst & Young

Růst v následujících letech

Analýza poradenské firmy Ernst & Young z roku 2014 odhadla, že islámské bankovnictví mezi lety 2009 až 2013 ročně rostlo o 17,6 procenta. Do roku 2018 pak renomovaná firma odhaduje růst aktiv spravovaných podle islámského práva o 19,7 procenta ročně.

Khalid Howladar z ratingové firmy Moody's rok 2014 označil za zlomový pro islámské bankovnictví, ze kterého se ze „záhadného" odvětví stává skutečně globální byznys.

Nicméně podle podílu na celkovém bankovnictví jsou islámské banky stále pouhým zlomkem. Například v Indonésii, která je nejlidnatější muslimskou zemí (200 milionů), podíl islámského bankovnictví činí jen 5 procent.

1,7 bil. USD

Takové byly výše aktiv, které spravovaly islámské banky ve světě v roce 2013. Zdroj: Ernst & Young – World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–2014

Co nabízí islámské bankovnictví?

Pokud se podíváme podrobněji na to, jaké finanční instrumenty islámské bankovnictví nabízí, narazíme na nákup s odloženou splatností.
Většina islámských operací, až tři čtvrtiny, připadají právě na tuto variantu, tzv. murabahu.

Murabaha je nákup s odloženou splatností. Místo toho, aby banka poskytla úvěr na nákup některého zboží, sama je koupí a klient bance zboží přímo splácí. Zboží je, než je splaceno, majetkem banky.

Nespekulovat s tím, co nemám

Zásady islámského bankovnictví obecně vycházejí z toho, že banka nespekuluje s penězi, které nemá. Všechny její transakce jsou kryty z vlastních rezerv banky. Islámské banky neuznávají budoucí hodnotu peněz, takže nemohou operovat s úroky. Místo úroku používají poplatky a přirážky k ceně za své služby. Další produkty jsou rozepsány v boxu.

Instrumenty islámského bankovnictví
Mudáraba
Obdoba tichého partnerství či trustového financování. Jedna strana investuje do projektu celý kapitál, druhá pak know-how a manažera, který projekt řídí. Podle předem dohodnutého poměru si pak obě strany rozdělují zisk.
Mušáraka
Partnerství, kdy klient investuje svoje prostředky do nějakého podniku a proporcionálně (v závislosti na výši vloženého kapitálu) se podílí na zisku nebo ztrátě z dané investice. Je velmi podobná společnosti s ručením omezeným.
Idžára
Forma leasingu. Banka sama nakoupí určité aktivum a posléze je s předem známou přirážkou na splátky pronajímá dlužníkovi. Po splacení přechází aktivum z majetku banky do vlastnictví klienta.
Istisna
Smlouva o dodání projektu na klíč. Používá se většinou ve stavebnictví, kde banka financuje developerské projekty. Po jejich dokončení je předá klientovi, který poté za předem dohodnutých podmínek splácí investice bance včetně odměny.
Sukuk
Islámská obdoba dluhopisu. Jde o obchodovatelný „certifikát", který zaručuje vlastnictví určité části podkladového aktiva.
Quard hasan
Bezúročná půjčka klientovi, který se ocitl ve finanční tísni. Banka ji poskytuje obvykle proti zástavě a v některých případech si účtuje poplatky, které mají pokrýt náklady s půjčkou.
Zdroj: Wikipedie