Jak moc nás emoce okrádají o peníze?

Ikona doba čtení četba na 4 minuty
Ilustrační foto: Emoce, peníze, manažer, radost

Ilustrační foto: Emoce, peníze, manažer, radost

Foto: shutterstock

Představte si situaci, že Vám někdo dá na výběr mezi jistotou, že získáte tisícikorunu, a šedesátiprocentní šancí, že dostanete tisíce dva. Co si zvolíte? 

Pokud uvažujete jako naprostá většina lidí, sáhnete po tisícovce, protože se bojíte ztráty. Tento strach má pro člověka větší emoční váhu než vidina zisku. Z čistě racionálního hlediska jste ale udělali chybné rozhodnutí. Zaplatili jste dvě stovky ze svého očekávaného užitku, abyste nemuseli riskovat.

Fenomén emocí

Obdobně emoce ovlivňují i chování investorů na finančních trzích. Americká agentura Dalbar tento fenomén zkoumá už přes dvacet let a každý rok její průzkum ukazuje, že průměrný investor do podílových fondů neumí překonat trh. 

Právě naopak, přicházejí o zhruba 40 procent akciových výnosů. Za jejich ztrátami stojí právě špatná rozhodnutí způsobená často emocemi. 

Investoři fondy opouštějí při poklesu trhů a vstupují do nich, když jsou trhy (mnohdy už dlouhodobě) v růstové fázi. Jinými slovy se chovají přesně opačně, než velí rozum. Prodávají levně a nakupují draze.

Riziko jménem člověk

Je zjevné, že lidský faktor představuje na finančních trzích značné riziko. A je potřeba, aby jej instituce zabývající se správou aktiv braly stejně vážně jako například cenová či měnová rizika.

Do jisté míry může pomoci osvěta veřejnosti, ale ukazuje se, že vliv vzdělání na správnost investičních rozhodnutí je omezený. Žádný psychicky zdravý člověk nedokáže emoce z rozhodovacího procesu vytěsnit. Dokážou to ale stroje. Ukazuje se, že dobrých výsledků dosahují například fondy řízené primárně algoritmem.

Je zjevné, že lidský faktor představuje na finančních trzích značné riziko.

Ochránit nás před námi samými mohou i pravidelné investice. Když budeme do fondu každý měsíc investovat stejnou částku, nakoupíme více aktiv při poklesu trhu a méně při jeho růstu, což odpovídá chování zkušeného a hlavně racionálně uvažujícího investora.

Nedostatek zkušeností

V boji proti zhoubnému vlivu emocí hrají jistou roli i zkušenosti s investováním. Ty jsou bohužel v Česku zatím velmi krátké, přibližně jde o období dvaceti let. Za tu dobu jsme si prošli jen několika fázemi poklesu a růstu trhů.

V boji proti zhoubnému vlivu emocí hrají jistou roli i zkušenosti s investováním.

Toto cyklické chování je však naprosto přirozené a ostřílení investoři už nemají tendenci na pokles reagovat panikou. Ze zkušenosti vědí, že zase přijde růst a v dlouhodobém hledisku na investici vydělají, nebo alespoň neprodělají tolik, o kolik by přišli prodejem ve fázi poklesu.

Investiční blaženost

V neposlední řadě bychom si měli vybrat dobrého partnera, kterému svěříme své peníze, a důvěřovat jeho doporučením a rozhodnutím. Je totiž vysoce pravděpodobné, že investiční rozhodnutí portfolio manažera budou kvalifikovanější a lepší než ta naše.

V angličtině existuje hezký výraz „ignorance is bliss". Tedy, nevědomost je blaženost. S nadsázkou se dá říct, že by bylo často pro lidi výhodnější, kdyby vývoj na trzích vůbec nesledovali.

V angličtině existuje hezký výraz „ignorance is bliss". Tedy, nevědomost je blaženost.

Srovnejme například, co se stalo na trhu s nemovitostmi a na akciovém trhu při nástupu poslední ekonomické krize. Zatímco prudký pokles trhu vyvolal masivní prodeje akcií, pokles cen nemovitostí se nijak výrazně neprojevil.

Cena našeho bytu se totiž na rozdíl od ceny akcií nevyvěšuje každý den. Většina lidí si tak ani poklesu nevšimla a k žádné panické reakci nedošlo.