Kde by se mohlo těžit v Česku

Josef Tuček | 23. 5. 2014

V České republice se průzkum potenciálních ložisek břidlicového plynu dosud neuskutečnil a žádný se zatím ani neplánuje. Jeho případná ložiska se proto dají jenom odhadovat na základě dosavadních znalostí. A už vůbec se nedá posoudit, jaké množství plynu by zde šlo s využitím současné techniky vytěžit.Česká geologická služba připravila před dvěma lety pro Ministerstvo životního prostředí ČR shrnutí situace, z něhož vyplývá, že potenciální ložiska břidlicového plynu by mohla být tři. Jenže ani ta nejsou ideální...

Okolí Valašského Meziříčí

Zdejší horniny netvoří utěsněná horninová tělesa. Při případné těžbě tedy hrozí problémy s úniky uvolněného břidlicového plynu i mimo vrtné věže.

Trutnovsko

Prostor mezi Trutnovem a Náchodem je nejen potenciálním ložiskem břidlicového plynu, ale zároveň současným zdrojem kvalitní podzemní pitné vody mimo jiné i pro Hradec Králové.

Území v okolí Berounky

Leží jihozápadně od Prahy na ploše přes 90 km2 v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Toto území se považuje za vysoce zranitelné lidskými zásahy a případná těžba břidlicového plynu by mohla mít negativní dopady na zdejší komplikované horninové prostředí.

Tagy břidlicový plyn Česko Hradec Králové CHKO Český kras Ministerstvo životního prostředí České republiky Náchod Praha prostor Trutnov Valašské Meziříčí