Řada globálních značek jako Vodafone nebo Procter & Gamble nedávno stáhla svou inzerci z YouTube kvůli tomu, že se jejich inzeráty zobrazily před videem islámských extremistů. Firmy svou koordinovanou protiakci pojmenovaly jako Brand Safety, tedy Bezpečí značek.

"Tento případ jen znovu upozornil na opakované dění, kdy se reklamy prestižních značek nekontrolovaně objevují vedle nevhodného či nežádoucího obsahu, a to bez vědomí zadavatele," uvádí Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Podle něj budou globální značky do budoucna požadovat po platformách jako Facebook a Google záruky, že jejich reklamu nezobrazí vedle nevhodného obsahu. V českém prostředí se podle SPIR taková situace nestává, pokud zadavatelé inzerují na "serverech etablovaných vydavatelů". Ti si totiž podle sdružení udržují nad obsahem článků kontrolu.

"Inzerenti si někdy dostatečně neuvědomují, že si musí pečlivě hlídat, kde se jejich inzerce objeví. Často sledují pouze výkonnostní parametry reklamy a netuší, že se jejich značka může objevit vedle mimořádně problematického obsahu. Toto riziko hrozí především tam, kde obsah generují uživatelé a nikoliv důvěryhodní vydavatelé, kteří za obsah ručí svým jménem," tvrdí Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj.

SPIR proto vyzval zadavatele online inzerce, aby požadovali záruky vhodnosti obsahu, který se bude zobrazovat vedle jejich inzerátů.

"Situace, kdy se reklama zobrazí v nevhodném kontextu, může nastat i u programatického nákupu, když uživatelem nahraný obsah není dostatečně popsán. Reklamní systém pak nedokáže spolehlivě určit, co obsahuje, a reklama se tak zobrazí i na těch místech, s nimiž značka v žádném případě nechce být spojována," uvádí sdružení.

Programatický nákup reklamy je automatizované nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Ty dokáží vyhodnotit řadu dostupných údajů a v kombinaci s informacemi o konkrétních uživatelích Internetu doporučit vhodný moment nákupu. Problémem je to, že automatizovaný systém pak může na základě některých znaků umístit reklamu vedle obsahu, který je třeba i nelegální.

"V médiích, jejichž obsah tvoří redakce, k tomuto zpravidla nedochází, neboť vydavatel za obsah odpovídá a má ho pod kontrolou," uzavírá sdružení.

Sdružení pro internetový rozvoj je české profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současnosti tvoří jeho členskou základnu 49 členů. Kromě provozování jednotného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor realizuje sdružení projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit a organizuje odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC.