Čerstvá novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí přináší z pohledu veřejnosti dvě nepříznivé změny, varuje Daniel Vondrouš z ekologické asociace Zelený kruh. Ministerští a krajší úředníci již nebudou svolávat veřejné projednání záměru automaticky, ale pouze v případech, kdy to bude s ohledem na případný zvýšený zájem lidí vhodné.

Nezávislý znalecký posudek k chystaným projektům navíc nebude veřejně dostupný, jako je tomu dosud. „Ministerstvo životního prostředí bylo pod tlakem průmyslu, aby nezávislý posudek znalce zrušilo úplně. Nakonec se rozhodlo pro kompromisní řešení, ale to je ve zjevném rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím," říká Vondrouš.

Znalecký posudek, zpracovaný na zakázku ministerských či krajských úředníků, přináší nezávislý pohled na ekologické dopady realizace dané stavby. Pokud bude zrušen nebo utajen, veřejnost se dostane pouze k oznámení a k dokumentaci záměru. Ta je však zpracována na objednávku investora a zpravidla tak vychází v jeho prospěch.

Tyto dvě změny se ministerstvu vedenému Richardem Brabcem (ANO 2011) podařilo „propašovat" do novely zákona o posuzování vlivů, která se jinak tváří čistě jako implementace nové unijní legislativy do českého práva.

Hrátky s limity pro lihovary a větrníky

Co se týká sladění zákona s požadavky Evropské unie, tady je sice změn hodně, ale zpravidla jsou jen technického rázu. Za zmínku stojí snad jen posun limitu, od kterého vzniká povinnost stavby důkladněji posuzovat.

Vyšší hranice má nově platit pro zpracovatele mléka, pivovary a lihovary. V případě větrných elektráren má složitější povolování platit pro stavby od výšky 50 metrů, dosud to bylo 35 metrů.

Proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí – známý spíše pod anglickou zkratkou EIA – se vztahuje na velké průmyslové, energetické, developerské a dopravní stavby. Řízení trvají poměrně dlouho, což investorům vadí. Běžně se jedná o jeden až dva roky, ale například posouzení trasy dálnice D35 v úseku Ostrov–Mohelnice zabralo šest let.

Zástupci českého průmyslu od novely naopak očekávají, že konečně odbourá zbytečnou přísnost zákona. Domácí zákonodárci totiž v minulosti nastavili v některých případech náročnější podmínky, než unijní legislativa vyžadovala.

Průmyslové svazy se s čerstvým návrhem Brabcova ministerstva teprve seznamují. „Zatím se zdá, že snahu ministerstvu životního prostředí nelze upřít. Přichází se změnami, které by mohly výše uvedené teze naplnit nebo se k nim alespoň přiblížit," uvedl k návrhu Václav Trejbal ze Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dva roky, čtyři novelizace

Všichni zúčastnění, od průmyslníků až po ekologické aktivisty, se na jedné věci shodnou. Novel zákona posuzování vlivů na životní prostředí je v poslední době až příliš. Konkrétně se jedná o čtvrtou změnu za poslední dva roky.

V dubnu loňského roku vstoupila v platnost rozsáhlá novela, schválená narychlo pod tlakem z Bruselu. Evropská komise požadovala zavedení práva dotčených osob a organizací napadnout výsledek řízení EIA u soudu a také závaznost výsledků pro navazující povolovací řízení – územní a stavební. V případě neschválení změn Komise hrozila zastavením toku dotačních peněz do České republiky.

Již v době schvalování této novely ministři Sobotkovy vlády slibovali investorům, že přichystají zásadní zjednodušení povolovacích řízení – včetně EIA. Výsledný návrh představený ministerstvem pro místní rozvoj však byl pro podnikatele a manažery zklamáním.

Na osudu reformy se podepsal též spor o kompetence mezi různými ministerstvy. Podle posledních zpráv návrh „zamrzl" v Legislativní radě vlády. Schválení rozporuplného balíku změn ještě v současném volebním období se zdá být nejisté.

Poslední novinkou je stručná novela z posledních týdnů, s jejíž pomocí chce koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců protlačit stavbu deseti významných dopravních staveb. Jedná se hlavně o 120 kilometrů dálnic schválených ještě podle starého zákona z roku 1992. Až po velkém tlaku z Prahy ustoupila Evropská komise od požadavku schvalovat tyto projekty znovu, což by způsobilo zpoždění stavby v řádu let.