Ačkoli je kvantová mechanika bezpečně prověřená, je tak podivná a vzpírající se intuici, že o ní známý fyzik Richard Feynman jednou poznamenal: "Myslím, že můžu bezpečně říct, že kvantové mechanice nikdo nerozumí."

Pokusy vysvětlit některé podivné důsledky kvantové teorie vedly k některým až neuvěřitelným myšlenkám, jako je interpretace o existenci mnoha světů.

Paralelní světy na nás působí

Nová teorie, označovaná jako hypotéza mnoha interakcí světů, naznačuje nejen to, že paralelní světy existují, ale že jsou navíc zjistitelné díky vzájemné interakci s naším světem. Podle RT.com by tato teorie, byť se stále nachází v rovině spekulací, mohla konečně vysvětlit některé bizarní důsledky kvantové mechaniky.

Teorie je odvozeninou interpretace mnoha světů v kvantové mechanice. Jde o ideu, která předpokládá, že všechny možné alternativní minulosti a budoucnosti jsou skutečné a každá představuje současný, byť paralelní svět. Zásadní problém s výkladem připouštějícím existenci mnoha světů však spočívá v tom, že jeho ověření je v zásadě neuskutečnitelné, protože pozorování lze provádět pouze v našem světě. Dějiny v navrhovaných "paralelních světech" si lze jen představovat.

Nová hypotéza ale tvrdí něco jiného. Naznačuje, že paralelní světy mohou na kvantové úrovni na náš svět působit a že to také dělají.

"Myšlenka paralelních vesmírů se vyskytuje v kvantové mechanice už od roku 1957," vysvětluje Howard Wiseman, fyzik na Griffithově univerzitě v Brisbane v Austrálii, jeden z fyziků, kteří přišli s hypotézou mnoha interakcí světů. "Ve velmi dobře známé interpretaci mnoha světů se každý vesmír větví do svazku nových světů pokaždé, když se provádí kvantové měření. Všechny možnosti jsou tedy uskutečnitelné - v některých vesmírech asteroid, který vyhubil dinosaury, mine naši planetu. V jiných kolonizují Austrálii Portugalci," uvedl Wiseman.

Kritici této teorie ale podle něj existenci těchto jiných vesmírů zpochybňují, protože ty vůbec neovlivňují náš svět. "Z tohoto úhlu pohledu se náš přístup počítající s mnoha vzájemně se ovlivňujícími světy zcela liší, což ostatně naznačuje i jeho název," dodal.

Rozhodne matematika

Wiseman a jeho kolegové prosazují teorii, že existuje "univerzální síla odporu mezi blízkými (to jest podobnými) světy, která má sklon činit je víc odlišnými". Kvantové dopady mohou být podle této teorie vysvětleny faktorem této síly.

Teorii by mělo definitivně prověřit to, zda v ní budou platit matematické zákony, nebo ne. Je či není možné předpovědět matematicky kvantové efekty? V každém případě však tato hypotéza nabízí dostatek podnětů pro lidskou představivost. Například na otázku, zda tato teorie znamená, že lidé budou jednou moci komunikovat s jinými světy, Wiseman odpověděl: "Tím se v ní přímo nezabýváme. Ale platí, že myšlenka (lidské) interakce s jinými vesmíry už není jen čistá fantazie."

Jak by mohl vypadat váš život, kdybyste se v něm mohli vrátit a vydat se jinou cestou? Možná jednoho dne nahlédnete do jednoho z těch alternativních světů a zjistíte to, uzavírá server Mother Nature Network.