Předseda Poslanecké sněmovny vyzval v úterý 18. července organizace a spolky, které reprezentují různé kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 19. července do 2. srpna 2017 předaly volebnímu výboru sněmovny své návrhy kandidátů na volbu dvou členů Rady Českého rozhlasu. Jedna volba přitom už letos proběhla.

Poslanci doplňovali koncem června v tajné volbě volili členy rad obou veřejnoprávních médií. V Radě České televize obhájil své působení ostravský podnikatel René Kühn, majitel reklamní agentury Ian Derson Advertising, která spolupracovala na kampani České strany sociálně demokratické (ČSSD) před volbami do sněmovny v roce 2013. Kühn zvítězil nad novinářem a vysokoškolským pedagogem Jiřím Závozdou. Patnáctičlenný orgán dohlížející na činnost veřejnoprávní televize se tak stal kompletní.

V případě Rady Českého rozhlasu, kde byla volná dvě místa z celkových devíti, ale situace tak jednoduše nedopadla. U poslanců neuspěl ani jeden ze čtveřice uchazečů. Největší šanci na zvolení měl šéfredaktor časopisu Zahrádkář Jan Stanzel, který získal 62 hlasů, přičemž pro zvolení jich potřeboval jen o pět víc. Až za ním skončili další uchazeči Michal Stehlík, Ivan Tesař a Zbigniew Czendlik.

Volba se tedy bude opakovat, přičemž trochu překvapivé je, že se poslanci nakonec rozhodli zahájit ji v době letních prázdnin a nepočkat s ní až na nové složení Poslanecké sněmovny, které by mělo vzejít z podzimních parlamentních voleb. Volba přitom není neodkladná, protože rada je usnášeníschopná při zachování nadpolovičního počtu členů. Současná rada má po letošním zvolení nového radního Vítězslava Jandáka (ČSSD) sedm členů z devíti.

Členové jsou voleni na funkční období šesti let, přičemž každé dva roky je volena jedna třetina členů. Je možná i opakovaná volba, ne však na více než dvě funkční období jdoucí po sobě.