Před 12 lety ovládl Bakala ostravské doly. Za tu dobu z nich vytáhl 137 miliard

Foto: Shutterstock

Celkem 137 miliard korun. Tolik vydělali na vlastnictví společnosti OKD a souvisejících firem finančníci Zdeněk Bakala a Peter Kadas. Z těžebního byznysu se již stáhli a další firmy stihli prodat, dvě menší firmy vydělené z OKD však stále ovládají. Před dvanácti lety těžební podnik koupili za pouhých 10 miliard.

Výročí, které vychází na příští středu, si bude v pozitivním světle připomínat jen málokdo. Před dvanácti lety – 9. listopadu 2004 – se prvně v médiích objevila informace, že těžební společnost OKD koupí investiční firma ovládaná Zdeňkem Bakalou a fondy Crossroads maďarsko-kanadského byznysmena Petera Kadase.

Bakala a Kadas před dvanácti lety koupili OKD za devět či deset miliard korun. Dotyk.cz zkusil dopočítat, kolik celkem z podniku vytáhli na dividendách a rozprodeji jeho částí. Výsledkem je suma 101,5 miliardy korun. K té lze přičíst částku 35,3 miliardy korun, kterou jmenovaní finanční dravci získali od investorů při uvedení akcií mateřské skupiny NWR na burzu na jaře 2008.

Rozdělit a prodat

Když Zdeněk Bakala a Peter Kadas na počátku letošního roku odevzdávali své téměř bezcenné akcie holdingu NWR, nemuselo je to příliš mrzet. Zahojili se na prodeji dalších společností vydělených z původní společnosti OKD. Třeba jen prodej energetických a dopravních aktiv jim v minulosti vynesl okolo tří miliard korun.

Zhruba před deseti lety se odehrálo rozbití OKD na několik společností. Do samostatné firmy přešla dopravní divize, pozemky, koksárenské závody, energetické hospodářství a také rozsáhlý bytový fond.

Zdroj: dotyk.cz

Prodejním „majstrštykem" byla transakce s hornickými byty, převedenými před deseti lety do firmy RPG Byty. Vlastníci nejprve firmu zadlužili a vytáhli z ní 10 miliard korun, následně ji v loňském roce prodali konsorciu západních investičních skupin za částku odhadovanou na 15 až 20 miliard korun. Proti prodeji se dodnes bouří nájemníci bývalých hornických bytů, kteří měli přislíbené předkupní právo.

Výroky o tunelování OKD a výzvy k trestnímu stíhání bývalých ostravských uhlobaronů slýcháme v Česku poměrně často. „Zdeněk Bakala udělal pro diskreditaci kapitalismu po roce 1989 více než KSČM," poznamenal letos v srpnu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Tento trefný výrok přitom patří mezi ty nejmírnější, které letos na adresu Bakaly z úst politiků zazněly.

Stažené zisky do Amsterodamu

Ještě v závěru roku 2005 bylo OKD zdravou společností bez jediné koruny dluhu u bank, zato však s vlastním kapitálem téměř 48,6 miliardy korun. Ale již v polovině roku 2007 vykazoval podnik známky předlužení – vlastní kapitál 11 miliard korun versus závazky za 37,2 miliardy. Pro kapitálově náročný obor těžebního průmyslu přitom učebnice podnikové ekonomiky doporučují nadpoloviční podíl vlastního kapitálu v pasivech.

Co se tehdy v OKD odehrálo? Vlastníci v závěru roku 2006 zatížili důlní podnik bankovním úvěrem 20 miliard korun, aby si následně mohli vyplatit 23 miliard korun do svých kapes. V následujících letech pak OKD vyplácelo veškerý vytvořený zisk mateřskému holdingu NWR do Nizozemska.

Ti, kdo mají OKD na svědomí: hlavní akcionáři NWR Zdeněk Bakala a Peter Kadas.Zdroj: Výroční zpráva NWR za rok 2013Ti, kdo mají OKD na svědomí: hlavní akcionáři NWR Zdeněk Bakala a Peter Kadas.Autor: Výroční zpráva NWR za rok 2013

Další úder přišel ve chvíli, kdy se propadly ceny černého uhlí a OKD nemělo z čeho dividendy vyplácet. Mateřský holding NWR vnutil své dceřiné firmě půjčku s úrokem osm procent ročně, přičemž bankovní financování bylo v té době možné sehnat levněji. OKD tak zbytečně na úrocích platilo až 600 milionů korun ročně.

Do třetice lze zmínit také vyrabování rezerv, které je podnik povinen tvořit na budoucí zahlazování následků těžební činnosti a které už devět let setrvale klesají. Podle posledních údajů k 1. 1. 2016 tyto rezervy dosahovaly pouhých 894 milionů korun. Ještě v polovině roku 2007 přitom mělo OKD na účtu rezerv určených na sanaci pozemků a odstranění důlních škod částku 2,3 miliardy korun.

Ještě není konec

Působení finančních dravců na Ostravsku není dodnes uzavřené. Dvě menší firmy vzniklé po rozdělení OKD v roce 2006 stále zůstávají pod kontrolou bývalých vlastníků. Zdeněk Bakala stále ovládá firmu Asental Land, která převzala část pozemků v majetku těžebního podniku. A také další sesterské firmy ze skupiny Asental, které vlastní komerční nemovitosti v Ostravě a Kladně.

Bakala s Kadasem dále společně ovládají firemní skupinu Green Gas International, zaměřenou na těžbu metanu z bývalých i fungujících černouhelných dolů. Její klíčová dceřiná firma Green Gas DPB působí v Česku a patří mezi aktiva vyvedená z původní společnosti OKD.