Před Radu České televize dnes předstoupilo pět kandidátů, kteří se dostali do finále volby generálního ředitele České televize pro příštích šest let. Kromě stávajícího ředitele Petra Dvořáka, který obhajoval, představili radě své koncepce někdejší ředitel televize Prima Martin Konrád, bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák a bývalý bruselský zpravodaj ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník. Jediným finalistou z netelevizního oboru byl ekonom Petr Vinklář.

Při následné volbě mohl každý člen Rady České televize nejdřív označit nejvýš dvě jména kandidátů. Do závěrečného kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, jimiž se stali Dvořák a Konrád - Dvořák se čtrnácti a Konrád se šesti hlasy. V tomto kole pak radní označovali už jen jedno jméno. Vítězem se stal podle očekávání Dvořák, který v konečném kole obdržel od radních maximum možných patnácti hlasů. Petr Dvořák tak povede Českou televizi dalších šest let.

Dvořákova témata? Digitalizace, historická témata, dětský seriál

Dvořák se při svém vystoupení před radou zaměřil v úvodu zejména na univerzalitu veřejné služby, spočívající v nabídce všech žánrů a v dostupnosti veřejnoprávního vysílání všude a všem. "Největší hrozba pro Českou televizi spočívá ve ztrátě univerzality veřejné služby pod záminkou její redefinice," uvedl Dvořák.

Mezi hlavní body svého projektu pak zařadil novou vlnu digitalizace televizního vysílání v souvislosti s přechodem na formát DVB-T2, zejména s ohledem na zachování volného vysílání pro všechny skupiny, dále rozvíjení dramatické tvorby České televize včetně vývoje nových žánrů a konečně vytvoření dalších regionálních zpravodajských studií. Podle svých slov by také rád zřídil pro veřejnoprávní média funkci česko-slovenského ombudsmana a nového konceptu řešení stížností.

V dramatické tvorbě chce stávající ředitel vyzkoušet nové žánry typu kombinace hrané tvorby a dokumentu. Největší potenciál vidí v historických a společenských tématech, současně by rád realizoval nový výpravný seriál pro děti typu někdejší Arabely nebo Návštěvníků, a dále nový komediální seriál, který by navázal na úspěchy seriálů Kosmo nebo Čtvrtá hvězda.

Zvláště při historických tématech by měla veřejnoprávní televize podle něj aktivně vyhledávat možné koprodukce se zahraničními stanicemi, podobného typu, jako je aktuální spolupráce ČT se čtyřmi evropskými veřejnoprávními televizemi na natáčení připravovaného hraného cyklu Marie Terezie.

V souvislosti s pokračující digitalizací Dvořák zmínil připravovanou změnu mediální legislativy a zákona o DPH, které by měly České televizi zajistit finance pro přechod na DVB-T2, a dále dva multiplexy, v nichž by měla vysílat. V této souvislosti by Dvořák rád rozšířil pokrytí českých regionů o dvě nová zpravodajská regionální studia, jedno v Plzni a druhé v Ústí nad Labem. "Dojde-li k naplnění přechodu na DVB-T2 se zachováním volného vysílání, pak by Česká televize mohla ve dvou multiplexech vysílat během přechodu pět regionálních zpravodajských relací a po jeho dokončení sedm: z Ústí nad Labem, z Plzně, z Hradce Králové, z Českých Budějovic, z Prahy, z Ostravy a z Brna," řekl Dvořák.

Martin Konrád: Zbourejme Rohlík

Dvořákovu projektu se z programových koncepcí dalších kandidátů asi nejvíc blížila ta od jeho hlavního konkurenta, tedy od někdejšího šéfa Primy Martina Konráda. Ten přitom Dvořákovu éru kritizoval, zejména kvůli neúspornosti - podle Konráda je v takzvaném fondu televizních poplatků o 1,5 miliardy korun méně, než by mělo být. (Tomu později odporoval člen rady Luboš Beniak, podle nějž tyto peníze směřovaly do dlouhodobých technologických investic a do "látání děr" z minulosti.)

Při financování České televize by se Konrád podle svých slov zaměřil především na úspory, jednak v provozních nákladech (zejména do sídla na Kavčích horách v Praze), jednak v nákladech na výrobu.

"Česká televize investuje do areálu na Kavčích horách, do nějž bude muset sypat peníze i v budoucnu, a neřeší, co s ním bude dál dělat. Pojďme využívat jednu budovu a na ostatní vypsat architektonickou soutěž. Nechci prodávat pozemky ani budovy České televize, ale je třeba se podívat na to, co dál," řekl Konrád. V koncepci proto navrhl zbourat jednu z budov, konrétně takzvaný Rohlík, využití hlavní historické budovy zadat architektům a nabídnout ji třeba k hotelovým službám a pro potřeby televize postavit novou budovu. Jako finance by použil právě ušetřené peníze z Fondu televizních poplatků.

U nákladů na výrobu zmínil to, že Česká televize vyrábí ze současných televizí podle něj nejdráž a přitom zadává výrobu externě. "Pozdrav pánbůh, jestli tomu tak je."

Jako hlavní body svého záměru pak Konrád zmínil odklon od "současného komerčního směřování" k veřejnoprávnímu poslání, a to jak v programové, tak zpravodajské oblasti.

V programové oblasti zdůraznil potřebu původní české tvorby: "To nejsou přepsané anglické formáty seriálů," zdůraznil Konrád. Herci by podle něj měli mít co hrát a ČT by se měla odpoutat od virtuální reality detektivních seriálů.

Podobně jako Dvořák tak Konrád požadoval více historických formátů, v dramatické i dokumentární tvorbě, a dále komediálních formátů. "Historie je to, co nás spojuje. Komediální formáty mohou zase pomoci odvrátit blbou náladu ve společnosti. Diváci si Českou televizi platí za to, aby byla jiná," zdůraznil Konrád. Zpravodajství by si podle svých slov představoval barevnější a více regionálně zaměřené.

Další kandidáti: Najděme další zdroje

Dva z kandidátů, Jiří František Potužník a Petr Vinklář, se ve svých projektech zaměřili na hledání dalších zdrojů pro financování České televize. Podle Potužníka by měl být rozpočet České televize z třetiny financován ze státního rozpočtu, a to nezávisle na politické moci, podle Vinkláře je financování České televize zastaralé a mělo by využívat alternativní zdroje příjmů, například placený prémiový obsah. Vinklář přitom nevylučoval ani návrat reklamy, která by sloužila například k financování vysílacích a autorských práv.

Návrat reklamy naopak odmítl kandidát Karel Novák, který se ve svém projektu zaměřil na myšlenku spojení České televize a Českého rozhlasu v jedno médium veřejné služby a na uchopení nových médií jako sedmého programu ČT. "Divize nových médií by měla být společná pro spojení České televize a Českého rozhlasu a byla by postavena na stejnou úroveň jako televizní a rozhlasové vysílání. Nová média by měla být sedmým programem ČT, nejde o klasický lineární kanál," řekl Novák.