Podle průzkumu O2 lidé stále nemají jasno, zda jde v případě Modré velryby o pravdivou či nepravdivou informaci. Za hoax ji pokládá pouze třetina rodičů, byť si téměř polovina o ní zjišťovala bližší informace. Většina rodičů (69 %) se o Modré velrybě poprvé dozvěděla z médií, pouze pět procent rodičů o ní neslyšelo vůbec.

"Výsledky výzkumu jednoznačně ukazují, že je nutné veřejnost a zejména děti vzdělávat a vysvětlovat, že jde o poplašnou zprávu, která kombinuje pravdivé informace se senzačními zjištěními, jež se ale nezakládají na pravdě," vysvětluje Marie Mališková, manažerka pro společenskou odpovědnost O2. "Riziko šíření informací o Modré velrybě spočívá v tom, že děti budou aktivně materiál o hře sdílet a v řadě případů ji budou chtít i vyzkoušet. Důležité je naučit děti porovnávat si informace z více zdrojů a nešířit poplašné zprávy o sebevražedných případech, jejichž souvislost se hrou nebyla prokázaná," dodává.

Nejrůznější nástroje pro kontrolu dětí při používání internetu využívá podle průzkumu zhruba pětina rodičů (21 %). "Děti jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale nedokáží si uvědomit jejich rizika. Existuje celá řada technologicky vyspělých způsobů, jak děti na internetu chránit," prohlašuje Tomáš Minka, odborník na internetovou bezpečnost O2.

Do online světa přes nezajištěné mobily

Průzkum se zaměřil i na to, odkud se lidé připojují na internet a jak jsou tyto cesty zajištěny. Podle výsledků jsou lidé obezřetnější při používání notebooku nebo počítače, v případě telefonů a tabletů však bezpečnost příliš neřeší.

"Víc než čtvrtina lidí nevyužívá žádné zabezpečení telefonu a téměř tři čtvrtiny lidí heslo svého telefonu nemění. V případě zabezpečení počítače nebo notebooku jsou lidé obezřetnější, využívají antivirové programy a bezpečnostní hesla," doplňuje Minka. Podle průzkumu ale víc než polovina respondentů používá pro e-mail hesla, která se skládají z podstatného jména a čísla. "Domnívají se, že jde o hesla dostatečně bezpečná, což bohužel není pravda. Více než 70 % uživatelů emailu si svá hesla pamatuje, avšak zhruba 20 % lidí si je zapisuje na papír nebo do dokumentu v počítači," zmiňuje další rizika odborník na internetovou bezpečnost. Kybernetická kriminalita se podle O2 za posledních pět let téměř ztrojnásobila.