Rozesmátý zpěvák Kamil Střihavka v póze ukřižovaného Ježíše Krista propagující RockOperu Praha. Billboardy obchodního řetězce Lidl kolem silnic, které lákaly řidiče na parkování zdarma, aby ti po příjezdu na parkoviště Lidlu zjistili, že zadarmo se tu dá zaparkovat jen na 45 minut. A značka lihovin Nicolaus propagovaná v místech prodeje speciálním "nákrčníkem" kolem hrdel lahví, na níž byly popsány koktejly, které lze z této vodky vyrobit - přičemž jeden z těchto koktejlů se jmenoval Včelka Mája.

To jsou reklamy, které v první polovině tohoto roku Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila za závadné a doporučila jejich stažení. Celkem přišlo 22 stížností, všechny od soukromých osob.

Včelka Mája nebyla pro děti

"V minulém týdnu jsem byl nakupovat v Globusu se svou sedmiletou dcerou a překvapilo mě, když mi přinesla papírovou násadku na hrdle lahve Nicolaus tuzemák Klasik. Dožadovala se, abych to koupil, protože je to pro děti. Vycházela z toho, že tam je popsána receptura na míchaný nápoj s názvem Včelka Mája. Trochu mě to překvapilo. Obracím se na vás se žádostí o prověření, zda je taková reklama v pořádku. Osobně si myslím, že ne a že by to měl výrobce stáhnout," stálo ve stížnosti, kterou poslal nespokojený spotřebitel na lihovinu Nicolaus.

Míchaný nápoj "Včelka Mája" totiž pro děti opravdu nebyl. Skládal se z tuzemáku, lžičky medu a citronové šťávy.

Výrobce se hájil, že na nákrčníku, použitého u vodky a tuzemáku, záměrně nepoužil žádné symboly asociující známý dětský seriál, že ho instaloval tak, aby byl součástí obalu výrobků, a zmínku o "Včelce Máje" navíc umístil do jeho vnitřní části. Děti ji tak podle něj vůbec neměly zaznamenat. Uvedl ale, že se i přesto rozhodl nákrčník z prodejen Globus preventivně stáhnout a název "Včelka Mája" už víckrát na reklamních materiálech ani v reklamních akcích nepoužívat. Arbitrážní komise to ocenila, a mohla tak bez problémů vyhovět stížnosti.

Střihavka není univerzální Ježíš

Další stížnost, kterou komise shledala odůvodněnou, se týkala urážky náboženského cítění. Stěžovateli se nelíbil pražský plakát RockOpery s Kamilem Střihavkou coby smějícím se ukřižovaným Ježíšem. "Tato reklama dehonestuje především ústřední křesťanský symbol – Ježíše Krista," psal stěžovatel, podle něhož tuto skutečnost neomlouvá ani to, že RockOpera odkazuje na rockový muzikál Malý Princ se Střihavkou v hlavní roli.

Arbitrážní komise ve svém verdiktu zohlednila fakt, že daná reklama se jednak nevztahuje k propagovanému muzikálu, ale propaguje spíš jejího hlavního protagonistu s použitím motivu z muzikálu Jesus Christ Superstar, jednak připomněla, že etický reklamní kodex zakazuje urážet národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů. Stížnosti vyhověla, zadavatel reklamy se ke sporu nevyjádřil.

Třetí případ, v němž se Arbitrážní komise přiklonila k verdiktu o oprávněnosti stížnosti, nebyl zveřejněn, protože došlo k dohodě mezi stěžovatelem a zadavatelem předmětné reklamy.

Nejvíc stížností přišlo na výstavu těl

Vůbec nejvíc stížností vyvolala v prvním pololetí propagace kontroverzní výstavy plastik z lidských těl Body the Exhibition, kterou do Česka přivezla společnost JVS Group. Proti billboardům se znázorněním jedné z plastik se ozvalo řada lidí.

"Po Praze se objevily billboardy se zohavenými mrtvými lidskými těly. Dá se s tím něco dělat?"

"Jak je možné dovolit zobrazování fotografií mrtvých preparovaných lidí kdekoliv ve veřejném prostoru všem na očích? Dospělým, mládeži i dětem?"

"Veřejně přístupný pohled na rozkrájenou mrtvolu, s uřezanou kůží, s viditelným mozkem, v groteskně nastavené poloze, je mimořádně odporný nejen pro každého slušného dospělého člověka, ale především pro děti."

Tak zněly některé ze zaslaných protestů. Arbitrážní komise je však s ohledem na vyjádření zadavatele, společnosti JVS Group, zamítla. Přičemž se JVS Group hájila tím, že reklama obrazuje jeden z exponátů výstavy, takže jde o přímou ilustraci jejího obsahu. Což je podle této firmy v souladu s pravidly reklamy a vyplývá to z logiky její marketingové strategie.

Firma dál uvedla, že je vázána mezinárodními smlouvami s majitelem této výstavy, americkou firmou Imagine Exhibitions. "Ty se týkají způsoby prezentace výstavy, a to nejen její instalace, ale také přesně vedené marketingové kampaně. Tyto smlouvy jsou pro nás závazné a nemůžeme je jakkoli porušovat. Vizuál byl schválen pro propagaci výstavy jak na území USA, tak v EU," konstatovala JVS Group, které dala Rada pro reklamu za pravdu.

Znevažujete muže i ženy

Pozoruhodná stížnost přišla na televizní reklamu léčivého přípravku Vicks SymptoMed společnosti Teva Pharmaceuticals CR, v níž se otec rodiny pod vlivem"rýmičky" u stolu zmenší. Podle stěžovatele tato reklama znevažuje muže. Arbitrážní komise však stížnost zamítla s tím, že jde o přijatelnou nadsázku.

Zdroj: Youtube

Stejný verdikt vydala v případě televizního spotu likéru Jägermeister "Nepřestávejte lovit", který čelil pro změnu kritice, že znevažuje ženy.

Zdroj: Youtube

Arbitrážní komise obdržela stížnosti i na aktuální kampaň Rodinného pivovaru Bernard, rovněž viněné ze znevažování žen, o té však už nestihla během prvního pololetí rozhodnout.

Hyundai, Chipita, Mlékárna Hlinsko...

Veřejnost pozlobily i další televizní spoty. Reklama Hyundai i30 se měla zodpovídat ze sloganu "Ujedu všem", který je podle stěžovatele úplně zcestný. "Rozhodujícím momentem pro napsání tohoto emailu byl pro mne dnešní rozsudek berlínského soudu, který odsoudil za ilegální závod v Berlíně na třídě Kurfürstendam dva šoféry na doživotí. Při tomto závodě došlo totiž k usmrcení nevinného a nezúčastněného šoféra. Osobně jsem jako šofér přesvědčen, že cílem pohybu autem po silnici není ´ujet všem´, ale dojet do cíle bez ohrožení sebe i druhých," napsal stěžovatel.

Televizní spot společnosti Chipita na výrobek Pizzeti zase vadil svým "kmotrovským laděním" - herec připomínající klasické představitele mafiánů v něm nezaměnitelnou kmotrovskou dikcí pronáší věty jako: "Někteří lidé odmítli jíst Pizzeti a objevily se u nich vážné zdravotní problémy. Tak například: Carlo nechtěl jist Pizzeti a teď nemůže chodit. Enzo nechtěl jíst Pizzeti a teď nemůže plavat. Mio caro amigo Mario nechtěl jíst Pizzeti a trpěl závratěmi." Podle stěžovatele to už bylo za hranou a šlo spíš o vyhrožování než o nadsázku.

Zdroj: Youtube

Arbitrážní komise označila v obou výše zmíněných případech nadsázku za přijatelnou a stížnosti zamítla.

V případě spotů Mlékárny Hlinsko na kondenzované mléčné výrobky Piknik, Pikao, Jesenka zase stěžovatel protestoval proti tomu, že se reklama podle něj snaží budit dojem, že tyto výrobky jsou zdravé, a zamlčuje jejich skutečné složení. "Výrobky jsou propagovány způsobem, že spotřebitel očekává, že mu přinesou užitek z příjmu vápníku a draslíku. Ale tento efekt s největší pravděpodobností nenastane kvůli vysokému obsahu jednoduchých cukrů, který absorpci vápníku i draslíku brání," uvedl stěžovatel.

Rada pro reklamu postoupila tuto kampaň ministerstvu zdravotnictví, které požádala o posouzení pravdivosti či klamavosti reklamního sdělení.