Mnoho měsíců trvající propad cen ropy uvedl do pohybu síly, které nakonec povedou k obnovení rovnováhy na trhu prostřednictvím vyšší poptávky a nižšího růstu zásob.

V krátkodobém horizontu však nelze počítat s výraznějším růstem cen ropy vzhledem k zájmu organizace OPEC zvětšovat tržní podíl na úkor cen, uvedla před nedávnem Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své nové 200stránkové publikaci World Energy Outlook (Světový energetický výhled) na rok 2015 a následující období.

Dramatické omezení investic, k němuž docházelo v uplynulých 12 měsících, však podle IEA nakonec přispěje k návratu cen ropy na 80 dolarů za barel v roce 2020 a k jejich dalšímu růstu v období, které bude následovat. „Delší období nižších cen ropy nelze vyloučit," dodala zároveň IEA.
Podle agentury by se trh neměl příliš uspokojit současným přebytkem zásob, neboť to v žádném případě neznamená na trhu s ropou dlouhodobou jistotu.

Jaké jsou další klíčové závěry z World Energy Outlook agentury IEA:

Ropné a plynárenské společnosti musí investovat více než 600 miliard dolarů ročně jen na to, aby udržely produkci na stávající úrovni. Je to nutné k vyrovnání klesající produkce na stávajících polích.

Roční růst poptávky do roku 2020 se zpomalí na 900 000 barelů denně, přičemž největší podíl na růstu bude mít Indie, Čína a Střední východ.
Obnova rovnováhy na trhu již započala a produkce mimo OPEC se zpomaluje. Toto zpomalení je patrné zejména mezi americkými producenty břidlicové ropy, z nichž mnozí se potýkají s aktuálními cenami pod úrovní 60 USD/barel.

Američtí těžaři břidlicové ropy budou v následujících měsících pozorovat další zpomalení produkce a teprve později dojde k jejímu oživení v důsledku růstu cen. Dvacetiprocentní pokles investic do průzkumu a těžby (tzv. upstream) v konečném důsledku ponechá velký prostor pro těžaře břidlicové ropy vzhledem k jejich krátkému investičnímu cyklu a schopnosti reagovat na měnící se cenové prostředí.

Existuje riziko, že ceny ropy by mohly delší dobu zůstat na nižší úrovni v důsledku snahy OPEC o zvětšení tržního podílu, přizpůsobivosti producentů břidlicové ropy a zpomalování růstu. Vzhledem k tlaku, který nízké ceny vyvíjejí na fiskální rovnováhu klíčových producentů OPEC, by však tento scénář neměl mít příliš dlouhé trvání.

IEA v zásadě zdůrazňuje, že nejlepším lékem na nízkou cenu je nízká cena, neboť ta vytváří prostředí, které nakonec přinutí trh k obnovení vlastní rovnováhy.

Obávané contango

Pokud existuje možnost zdvojnásobení cen ropy v průběhu čtyř let, proč nepozorujeme hromadný nákup ropných futures? Vysvětlení je třeba hledat v obávaném contangu (cena ropy dodané v budoucnu je vyšší, než je v současné době a obchodníci nakupují ropu, aby ji mohli později prodat s vyšší marží – pozn. red.), které z investičního hlediska vytváří velmi náročné prostředí.

Když je na trhu nadbytek zásob, stoupají souhrnné náklady na rolování pozice ropy, buď přímo prostřednictvím futures, nebo prostřednictvím investice do burzovně obchodovaných produktů. Náklady na rolování ropných futures WTI z prosince do ledna nyní stouply na 1,25 dolaru, což odpovídá 2,8 procenta. Toto je nejvyšší hodnota za šest měsíců, která svědčí o tom, že krátkodobý výhled – kde se americké zásoby nadále zvyšují a produkce zůstává silná – zůstává velmi problematický.

Dva nejoblíbenější americké ropné fondy ETF (burzovně obchodované fondy – pozn. red.), USO:arxc a UWTI:arcx, zaznamenaly dosud za letošní rok kombinovaný investiční tok ve výši 3,7 miliardy dolarů.

Pokud se podíváme blíže na výsledky ropných futures WTI a USO, zjistíme, že zatímco futures letos prozatím odepsaly 17,7 procenta, tak investor, který loni 31. prosince nakoupil USO, dosud zaznamenal ztrátu 30,8 procenta (viz graf).

Časování investic nutné

Dokud bude tato situace trvat, investoři budou potřebovat přesné načasování svých investic, neboť dlouhodobější „range-bound" obchodování — jehož svědky budeme pravděpodobně v nadcházejících měsících — sníží potenciální výnos v důsledku nákladů rolování.