Galerie pro šlehnutí nebo prostě místnost, kde si v klidu dáte svoji dávku. To jsou přezdívky pro specializovaná zařízení, spravovaná místní samosprávou, v nichž si můžete – za asistence odborného personálu – aplikovat do žíly tvrdou drogu. Ve většině případů heroin.

Ve skotském Glasgow takový postup chválila městská rada pro integraci, která spolupracuje s policií a zdravotními zařízeními. Cílem je především snížit počet úmrtí na předávkování. Mnoha čtenářům se vybaví scény z filmu Trainspotting, jenž užívání tvrdých drog ve Skotsku mezinárodně „proslavil".

Část pacientů si bude moci aplikovat oficiálně schválený heroin, ostatní si budou moci přinést vlastní zboží. Jak uvedl v této souvislosti týdeník The Economist, podobnou politiku aplikace drog za asistence zdravotního personálu umožňuje Kanada nebo Švýcarsko. Také Irsko to má v plánu. Ve Velké Británii drží zastupitelé skotského velkoměsta primát.

Předávkování ve Skotsku

Jedním z argumentů pro tento „měkčí" přístup k drogově závislým jsou nejnovější statistiky. Počet úmrtí i počet nakažených virem HIV je ve Skotsku vyšší než ve zbytku Británie. Aglomerace Glasgow a Dundee přitom v celé zemi vedou.

Počet úmrtí spojený s užíváním drog. Průměrná roční míra na 100 tisíc obyvatel. Autor: Economist.com

V absolutních číslech úmrtí na předávkování je Glasgow se 157 případy hned za Londýnem a Birminghamem, které jsou ale podle počtu obyvatel daleko větší (Glasgow má 620 tisíc obyvatel, Birmingham přes milion, Londýn 8,5 milionu).

Generace „feťáků" závislých na heroinu stárne a je stále náchylnější k zdravotním komplikacím.

Loni také město ohlásilo 47 nových případů HIV u lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. V předchozích letech jejich počet nepřekročil deset ročně. Generace „feťáků" závislých na heroinu stárne a je stále náchylnější k zdravotním komplikacím, dodal britský týdeník.

Okamžitá pomoc

Ve specializovaných zařízeních si lidé mohou aplikovat drogu sterilní injekcí a stříkačkou a v případě předávkování jim může přítomný personál okamžitě pomoci. Kritici takového postupu ale tvrdí, že se zvýší počet lidí, jež drogy zneužívají. Glasgow, aby možnou kritiku dopředu eliminoval, již v předstihu zavádí poradenství při závislostech a také pomoc při ubytování a další zdravotnickou pomoc.

V jiných zemích se takový postup osvědčil. Například kanadský Vancouver takto snížil počet úmrtí spojených s předávkováním drogami o 35 procent do dvou let od spuštění programu. Kanadské město nakonec získalo i podporu místní policie, jež byla původně skeptická. Nyní policisté narkomany do dvou míst, kde si mohou bezpečně aplikovat drogu, eskortují. Přímo v tomto zařízení nikdo nezemřel, tvrdí Danny Kushlick, ředitel britské nadace Transform Drug Policy Foundation.

Flexibilnější Skotsko

Skotsko sází na inovativní přístup v rámci veřejné správy. Politici ve Skotsku – nejen labouristé, ale i toryové – jsou často liberálnější než politici těchto stran v Anglii, míní The Economist. Část z nich novou politiku skotského přístavu uvítala.

Problém kriminality a drog začíná být vnímán na sever od Anglie spíše jako problematika veřejného zdraví než jako věc tvrdé represe. „S předáním části pravomocí Skotsku a Walesu vzrostly naděje, že se experimenty s novým přístupem rozšíří i do zbytku Británie a ovlivní i ostatní města," doufá prestižní týdeník.