Zadavatelé v roce 2016 využili internetovou reklamu v objemu 19,7 miliard korun v ceníkových cenách (ceny bez slev a bonusů, skutečná cena bývá nižší). V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu víc než pětinový podíl (21 procent).

Očekávání na další rok jsou opět optimistická: online reklama by měla letos vzrůst o 14 procent na 22,4 miliardy korun. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median, pro porovnání velikosti inzerce v různých typech médií byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere.

Online reklama rostla ve všech směrech

Narůst pozitivně ovlivnily zejména zvýšené investice do reklamy ve vyhledávání a v obsahových sítích a nákup inzertního prostoru formou RTB (real time bidding - nákup celoplošné čili displejové reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase).

Největší část internetových inzertních výdajů připadá na celoplošnou reklamu (14,2 miliady korun), do níž byla poprvé započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google AdWords a Facebook), reklama nakoupená přes RTB a nativní reklama (online inzertní formát, který připomíná redakční text, ale vytvořil ho zadavatel reklamy a není určen pro okamžitý efekt). Poprvé také bylo možné přesněji určit výkon videoreklamy a mobilní reklamy. Videoreklama tvořila z celkové celoplošné internetové reklamy 19 procent (2,75 miliardy korun), podíl mobilní reklamy činil 12 procent (1,75 mld. Kč). Na nativní reklamu připadl podíl ve výši necelého procenta (80 milionů korun).

Druhou nejpoužívanější formou online inzerce byla reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 4,7 miliardy korun v reálných cenách. Pro katalogy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 900 milionů korun v ceníkových cenách. Za SMS a MMS kampaně, které nebyly do celkového výkonu internetové inzerce započítány, zaplatili zadavatelé reklamy 114 milionů korun v ceníkových cenách.

Televize stále vede

Pokud jde o ostatní typy médií, dominantní postavení na českém reklamním trhu si udržuje televize, do níž loni nateklo z inzertních peněz 42,4 miliardy korun, což představuje 45 procent celkových inzertních výdajů.

Online reklama podle tohoto výzkumu zastává druhé místo s jednadvacetiprocentním podílem (19,7 miliardy korun). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 19 miliard korun, což činí dvacetiprocentní podíl na reklamních rozpočtech. Reklama v rádiu utržila sedm miliard korun (osmiprocentní podíl) a inzerce mimo domov (například venkovní reklama a podobné formy inzerce) 5,2 miliardy korun (šest procent). Údaje nezahrnují vlastní inzerci médií, tedy takzvané selfpromo.