Uber, Liftago, Airb'n'b, eSpolubydleni, Zonky, Car4way.... To je jen pár projektů, které využívají současné výhody online prostředí a tvoří takzvanou sdílenou ekonomiku. Ta, aniž bychom si to uvědomovali, čím dál více prostupuje do našich životů a na jedné straně usnadňuje život lidem, na druhé pak představuje nové podnikatelské příležitosti, ale i hrozby.

„Je to nepochybně výzva. To, co vidíme, se nám může líbit, či nelíbit, ale velmi těžko před tím utečeme," řekl před pár dny na úvod konference o sdílené ekonomice v útrobách hlavní budovy jeho resortu ministr průmysl a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Ten si uvědomuje, že sdílená ekonomika představuje potenciál pro celé české hospodářství, jelikož do něj zapojuje i nevyužité kapacity. Například Čína odhaduje, že podíl sdílené ekonomiky na jejím HDP bude v roce 2020 plných 10 procent.

572 mld. eur

Až na takovou částku by mohl dosáhnout ekonomický přínos sdílené ekonomiky v EU

Zaměřeno na regulaci

Nástup moderních technologií a s ním spojené nové platformy zůstávaly dlouhou dobu mimo zájem státního aparátu. Nyní se ale karta začíná pomalu obracet a sdílená ekonomika je čím dál častěji předmětem odborných diskuzí. Začínají se totiž hledat mantinely regulace. „Chceme, aby i tady fungovaly alespoň minimální standardy," řekl Mládek.

Je pravdou, že moderních služeb si začínají všímat státy po celém světě. Ať už jde o nejznámější platformy Uber nebo Airb'n'b, jejichž regulaci ve světě jsme se věnovali i v minulých číslech Dotyku BYZNYS. Ve střední a východní Evropě je ale zatím taktika vyčkávací.

Pravdou je, že absence regulace na trhu vytváří nerovné podmínky pro podnikatele. „Jestliže existují regulátory na straně jedné – v offline, pak musí existovat i na straně druhé – v onlinu. Anebo ať neexistují vůbec," řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Provize vybraných taxi platforem působících v Praze (v % z jedné Kč)
Firma Uber Taxify Liftago Hopin
Provize 25 % 20 % 13 % 0 %
Zdroj: Analýza vybraných sektorů sdílené ekonomik v ČR, duben 2016, AMO

Daně a nic víc

Konference o sdílené ekonomice se ve své části o potenciálním zavedení regulace točila hlavně kolem zdanění těchto služeb. Jakoby ani nic jiného než daně neexistovalo a člověk tak nabyl dojmu, že je to vlastně hlavní motivace, proč chce mít stát tyto věci pod kontrolou.

Jenže když si vezmeme například Uber – jeho řidiči musí mít živnostenské oprávnění a cena za jednotlivé cesty je v každém případě zaznamenána, jelikož objednávka a monitoring jízdy plyne přes mobil, který je zároveň i kontrolorem účtované ceny pro samotného uživatele, či chcete-li spotřebitele. „Vydělaných pár tisíc jim (řidičům) Uber posílá na bankovní účet. Kdo takový bezhotovostní příjem nedaní, tak je blázen. Vždyť jsou ty peníze zřetelně vidět," uvedl například na svém facebookovém profilu investor Václav Dejčmar.

„Jsou tu i bezpečnostní rizika," upozornil správně Václav Stárek zastupující hoteliéry a restaurace. Mezi ně zařadil například hygienická či požární opatření nebo povinnost ubytovacích zařízení hlásit cizinecké policii cizince z jiných států než těch v EU.

U prvních dvou bodů se dá oponovat, že ten, kdo se chce u někoho ubytovat přes platformy sdílené ekonomiky, předem ví, do čeho jde a že nemůže čekat veškeré služby či ochranu jako v kterémkoliv hotelu či apartmánu. Princip je stejný, jako když jedete k někomu na návštěvu a zůstanete přes noc. A když namítnete, že rozdíl je v tom, že za takovéto ubytování neplatíte, tak si vzpomeňte, kdy naposledy jste návštěvě nepřivezli nic k dobru?

Nepochopení

Tak jako tak, sdílená ekonomika vznikla s nástupem internetových technologií, které propojují lidi, kteří by se za jiných podmínek nikdy nepotkali. Poptávající oceňují rychlost a přívětivost moderních platforem a nabízející zase oceňují možnost přivýdělku díky svým nevyužitým kapacitám, ať už jde o auto, kolo, skladové či ubytovací prostory.

Mezi účastníky konference z řad některých úředníků ale bylo patrné, že v těchto nových službách nevidí nebo nechtějí vidět jejich přínosy, natož aby fungování nových platforem dokázali pochopit. Vidí v nich hlavně zlo, které škodí státu. I proto do nich začne stát zasahovat, ať už dříve, nebo později.

Jde jen o to, jak silná regulace takovýchto služeb bude. Existují i obavy, že některé v podstatě téměř zahubí.

Jde jen o to, jak silná regulace takovýchto služeb bude. Existují totiž i obavy, že některé služby v podstatě téměř zahubí. I proto zástupci firem tvořící sdílenou ekonomiku houfně nabízejí dialog a již dnes se snaží spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami.