Podle analýzy společnosti CEEC Research, vycházející dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek, vyhlásili veřejní investoři v prvním měsíci letošního roku celkem 456 výběrových řízení v hodnotě 11 miliard korun. Proti loňskému lednu jde o téměř pětinový pokles počtu vyhlášených soutěží a o třípětinový pokles jejich objemu. Zároveň jde o nejmenší lednový objem vyhlášených investic za poslední tři roky (v roce 2014 byly v lednu vyhlášeny zakázky za 11,8 miliardy korun, v roce 2015 za 21,9 miliardy korun a v 2016 za 29,2 miliardy korun).

Na druhé straně zadaných, tedy už rozhodnutých zakázek v lednu meziročně přibylo. Stát a veřejná správa zadaly konkrétním firmám celkem 1150 zakázek v souhrnné hodnotě 42,6 miliardy korun, což představuje meziroční skokový nárůst počtu o 86,1 procenta a dokonce čtyřnásobný celkový objem. Co je důvodem těchto protichůdných trendů? Zřejmě cyklus programových období, v nichž lze čerpat peníze z evropských fondů.

"V roce 2015 se téměř nevypisovala nová výběrová řízení, protože končilo dotační programové období 2007 až 2015 a prioritou většiny státních a veřejných organizací bylo dočerpat dotace z tohoto období. Proto bylo v tomto roce hodně zakázek zadáno, ale nevypisovaly se nové. Ke skokovému nárůstu zahájených výběrových řízení došlo až loni se začátkem nového programového období. Tyto tendry se postupně daří dokončovat, což potvrzují lednová čísla. Ale právě proto, že teď dobíhají výběrová řízení z loňského roku, se nedaří tak rychle vypisovat další," uvedl ředitel CEEC Research Jiří Vacek. Trend je ale podle něj spíš pozitivní: "Počet rozhodnutých zakázek svědčí o tom, že výběrových řízení opět začalo přibývat," uvedl Vacek.

Trochu složitější situace je ve stavebnictví, které loni zaznamenalo víc než dvacetiprocentní pokles veřejných zakázek, opět proto, že chyběl dostatek připravených výběrových řízení z roku 2015. "Stavebnictví se od řady jiných sektorů liší specificky dlouhým procesem přípravy a schvalování staveb, což celý investiční horizont značně protahuje," konstatuje Vacek. I v tomto oboru ale podle něj dochází k obratu. "V roce 2016 začal objem výběrových řízení narůstat, a proto snad už v tomto roce uvidíme i růst samotných zadaných stavebních veřejných zakázek," dodává šéf CEEC Research.