Od půli loňského roku je cena ropy zhruba poloviční. A státy i firmy po celém světě si kladou otázku, zda už ceny dosáhly svého dna a zda se začnou pomalu vracet zpět, či zda ceny propadnou ještě více? Jak dlouho zůstanou ceny na nízkých hodnotách? Budou nadále kolísat? A pokud ano, v jakém rozsahu?

Na všechny podobné otázky neexistuje jednoznačná odpověď.

Ale pokusil jsem se nad nimi zamyslet, což vám může pomoci porozumět příčinám propadu cen ropy. Tohle jsou tři klíčová vysvětlení:

1. Základní fundamenty nepodpořily v poslední době vyšší ceny
Podle tohoto výkladu byla příčinou 3,5 roku vysokých cen dlouhotrvající bublina. „Nafouknutou" ji udržovaly dva faktory: prognóza vysoké budoucí poptávky na straně rozvíjejících se trhů – zvláště Číny – a očekávání budoucích obtíží produkce. Ve skutečnosti nedošlo ani u jednoho z nich k „zhmotnění" do předpokládané podoby. Poptávka nebyla tak vysoká, jak se očekávalo. O čemž svědčí i propad cen ostatních komodit.

A v souvislosti s obtížnou geopolitickou situací došlo k vyššímu nárůstu produkce, než mnozí očekávali. Příčinou bylo částečně rozšíření těžby z tzv. břidlic v Severní Americe, která by se navíc měla v příštích letech ještě zvýšit.

2. Obezřetný OPEC váhá s omezením produkce
Bubliny zůstávají nafouknuté do té doby, dokud se nestane něco, aby praskly – a v tomto případě to bylo zjištění trhu, že OPEC nepřistoupí k omezení produkce jako první, čímž by vyhnal ceny zase vzhůru.

Tento přístup OPECu je pochopitelný – jeho obavy se zakládají na nepříznivých tržních fundamentech. Jedno omezení produkce by na zastavení propadu cen nestačilo a bylo by třeba produkci snížit vícekrát. Ale pokud by došlo k příliš velkému omezení, pak by OPEC přišel o svůj podíl na trhu na úkor bohatších ekonomik – třeba USA.
K poklesu produkce přitom dojde i tak. Ropné podniky se nyní rozhodují o tom, jak sníží svoje kapitálové výdaje, nicméně půjde o pomalejší proces. A OPEC se tedy i tak může rozhodnout, že svoji těžbu omezí. Ale fakt, že nebude tím, kdo přikročí k tomuto kroku jako první, pomáhá vysvětlit, proč ceny propadly o tolik.

3. Stále větší role obchodníků v „ropném řetězci"
V posledních několika letech se obchodníci přesunuli od samotného obchodování k dalším činnostem, které více ovlivňují ceny ropy a plynu. Hrají významnější roli ve skladování ropy a také v návazných sektorech ropného průmyslu.

V posledních měsících byl trh v tzv. „contangu", což znamená, že budoucí ceny ropy jsou vyšší než dnešní ceny. Takže dnešní nákup ropy a její uskladnění pro pozdější prodej za garantovanou vyšší cenu, to je jednoduché rozhodnutí.

Vyšší ceny na trhu s futures jsou důkazem, že trh věří tomu, že ceny se již odrazily ode dna.
Ale existuje i druhý úhel pohledu: jsou určité fyzikální limity, v rámci kterých lze ropu skladovat, a současná vysoká poptávka po jejím uskladnění může být umělou překážkou pro to, aby ceny klesly ještě níže.