Jak konkrétně a v čem by měly být účty spravedlivější? „Především v tom, že pokud budou překročeny přípustné rozdíly v nákladech na vytápění, poskytovatel služeb upraví výpočet jen u těch bytů, u kterých byla stanovená hranice překročena. U ostatních se bude i nadále vycházet pouze z údajů získaných z indikátorů vytápění nebo z měřidel. Zatím se rozdíly v nákladech rozúčtovávaly na úkor všech v bytovém domě," vysvětluje Veronika Vároši z ministerstva pro místní rozvoj.

Nově je stanoveno procentní vyjádření tzv. základní (například velikost bytu) a spotřební složky (konkrétní topení v bytě) a je jinak upravena výpočtová metoda při rozdílech v nákladech na vytápění. „Podle vyhlášky nyní každý příjemce služeb v bytovém domě zaplatí nejméně 80 procent průměrné ceny za teplo v domě," popisuje Veronika Vároši. „Obecně lze říci, že ani spořivý uživatel bytu (anebo ani neobydlený byt) nespotřebuje zpravidla méně než 80 procent průměru tepla na jeden metr čtvereční," dodává.

Teplárny, elektrárny, plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody přes 1,6 milionu domácností. Podle Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) jsou nová pravidla lepší, než byl minulý systém. Vyhláška mimo jiné zpřísňuje sankce pro majitele bytu, kteří neumožní odečet tepla nebo montáž měřáku. Dříve to byl 1,3- až 1,6násobek spotřební složky podle průměru ostatních domácností, nyní je to až trojnásobek.

Co je dobré vědět o nových pravidlech

Může si vedení bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek odhlasovat jiné rozúčtování, než které je uvedeno v zákoně a vyhlášce? Ne. V případě, že jsou v domě nainstalována zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, není možné si odhlasovat vlastní rozúčtování.

Platí vyhláška i v případě, že všechny jednotky v bytovém domě jsou osazeny kalorimetry? Platí, protože se jedná o měřidla.

Mám zasklenou lodžii. Neměl bych mít slevu?
Lidé se na to často ptali. Tato úprava může způsobit v průběhu roku teplotní rozdíl až 10 stupňů Celsia a část tepla se tím šetří. Jenže takové další dělení by podle MMR v reálu bylo jen těžko možné. Při rozúčtování nákladů se proto nepřihlíží k individuálně provedeným úpravám (např. zasklení lodžie nebo k výměně oken atd.)

Jaké budou v roce 2017 ceny tepla? Teplárenské sdružení ČR pro letošek odhaduje stagnaci. U tepla vyráběného z plynu by ceny mohly nepatrně klesnout, naopak u uhelných tepláren stoupnout (do 2 %).

Zdroj: MMR, TSČR