Vladimír Železný připravuje projekt zpravodajské televize Z24 ve spolupráci s investičním fondem, za nímž stojí Pál Milkovics, majitel vysílací skupiny S&P Broadcasting, provozující například televize Mňam TV a Mňau TV.

Rozjezd nového zpravodajského kanálu bude stát podle Milkovicse zhruba 100 milionů korun, televize počítá s příjmy z reklamy a s vytvářením zisku do tří let. Železný má v projektu 15 %, zbytek má fond, který podle Milkovicse není vázán na skupinu S&P Broadcasting. Podle obou svých představitelů má televize už vytipovány své tváře, které „jsou známé a populární z jiných televizních stanic", ale jejich jména zatím nebyla odtajněna.

Televize čeká na vysílací licenci pro terestriální vysílání, což může podle Milkovicse trvat šedesát dní. Se začátkem vysílání počítá za dva a půl měsíce. Počítá také s vysíláním přes satelit a na internetu. „Budeme mít televizní tvorbu, online i tisk. Jednáme o multiplexovém vysílání, kde momentálně není prostor, ale přesto jsme tuto vizi neopustilii. Jinak ve spolupráci se Skylink vysíláme přes satelit a přes kabel," uvedl Milkovics. Z24 podle něj připravuje i aplikaci pro mobilní zařízení. Od května bude vydávat týdeník v nákladu 15 tisíc výtisků, který bude pro diváky zdarma.

Bez politické korektnosti

„V posledních pár letech se výrazně změnil způsob, jak lidé konzumují zpravodajství. Je nutné prezentovat zpráv takové, jaké jsou, bez přehnané politické korektnosti. Jsme toho názoru, že politická korektnost stojí v cestě skutečnému zpravodajství," řekl Milkovics.

Podle Železného představuje politická korektnost „nedostatek odvahy říkat pravdu". „Politická korektnost je typickým projevem veřejnoprávních médií, která musí být úzkostlivá, aby nepřekročila mantinely. Veřejnoprávní média navíc vybavují každou informaci obrovským množstvím doprovodných informací a souvislostí, což diváka spíše mate, protože jich dostává příliš mnoho. Skutečný kontext pak ve zpravodajství stejně chybí, protože divák dostává informací příliš mnoho. Musíme zvážit i vzdálenostní aspekt, budeme klást větší důraz na zprávy, které mají bezprostřední vliv na naše diváky," uvedl Železný.

Jako příklad zahraniční zprávy, která Z24 bude zajímat, zmínil dobytí Mosulu a s ním vlnu víc než dvou milionů běženců, kteří míří do Evropy. Coby obdobně koncipovanou zpravodajskou televizi v zahraničí uvedl Fox News. Inspirací podle něj ale může být i televize Mňau TV, kam lidé posílají svá videa se zvířátky, nebo dopravní zpravodajství, tvořené přímo řidiči.

„Naše informace budou přímé a bude nás zajímat jejich okamžitý dopad na diváka a divákova reakce. Ta může být často bouřlivá, může používat slova, jaká v korektních médiích neuslyšíte. Pro nás bude takový ohlas rovněž cenný. Zatímco ve většině médií je dominantní novinář, u nás bude zprávu dovybavovat její recipient svou reakcí," tvrdí Železný.

Podle něj televize nebude budovat zpravodajskou síť, protože ta už tu existuje v podobě internetu a sociálních sítí. „Ty umožňují vzájemně pokrýt vztah mezi televizí a jakýmkoli místem v Evropě. Nebudeme se rozpakovat použít tyto metody. Ať událost okomentují ti, kteří jsou na místě. Může to být třeba divák," řekl Železný.

„K diváckým námětům budeme přistupovat velmi vstřícně. Cokoli uvidí a bude si myslet, že to má být v televizi, má u nás šanci," dodal Milkovics.

Podle Železného existoval i záměr Evropské unie, aby vznikaly televize s přímým vstupem veřejnosti. „Bylo to korektní heslo, které nikdo nenaplnil. My se o to pokusíme," tvrdí Železný.

Pět show, pět týmů

Nová televize má vysílat živé zpravodajství od šesti ráno do půlnoci. Vysílání bude rozděleno do pěti segmentů – do deseti poběží ranní show, od deseti do dvou odpoledne následuje denní show, kde má být každá hodina věnována jednomu tématu. Odpolední show od čtrnácti do osmnácti hodin má nabídnout diskusní prostor, kde budou diváci konfrontovat politiky. Pro prime-time je vyčleněn čas od šesti do jedenácti večer. Od této hodiny do půlnoci pak bude podle obou představitelů následovat speciální formát "Zavolej svému politikovi", v němž budou mít lidé možnost „úplně nemoderovaným způsobem" volat svému politickému zástupci, který bude bez zásahu moderátora odpovídat na otázky. „Půjde o přímou konfrontaci politika s diváky," slibuje televize.

Každá show bude mít jednoho až dva moderátory. „Budeme mít minimálně pět moderátorů a dohromady bude televize zaměstnávat 40 až 50 lidí. Z toho bude 15 až 20 novinářů, zbytek bude tvořit technická podpora. V terénu budeme mít tři čtyři týmy každý den," uvedl Milkovics. Jednotlivé týmy budou podle něj vybaveny moderním vybavením, mobilní a připravené vyrážet k jednotlivým podnětům. „Věříme si, že budeme všude první. Půjde o rychlé operativní jednotky," dodal Železný.

Firma podle Milkovicse nyní hledá nové vysílací a redakční prostory v Praze, protože stávající v Podkovářské 9 už svou kapacitou nedostačují.