Jejich počet dosáhl 160, nachází se v nich celkem již 90 miliard korun. Přesto širší veřejnost o fondech kvalifikovaných investorů (FKI) téměř neví. Jedná se o exkluzivní finanční produkt, který je určen pouze pro velké investory – bohaté lidi, firmy a správce majetku.

Na českém trhu se přitom objevují již deset let a v poslední době zájem o ně opět ožívá. Pomáhá tomu snížený limit pro minimální investici, který se v polovině letošního roku vrátil ze 125 tisíc eur (3,4 milionu korun) zpět na původní jeden milion korun. Objevují se i nové společnosti, které tyto fondy zakládají.

Sázka na kanceláře

Letos se na trhu objevil třeba první FKI společnosti Cimex, za kterou stojí byznysmen Petr Lukeš a která se zaměřuje na obory nemovitostí a hotelových služeb. Vedení fondu s názvem Edulios se ujal Martin Skalický, který předtím řídil Reico nemovitostní fond České spořitelny.

Fond Edulios přitom postupuje opačně, než je obvyklé. Již v květnu koupil za zhruba 60 milionů eur kancelářskou budovu City West B1 v Praze-Stodůlkách. Teprve nyní začal oslovovat investory. „Probíhá fáze fundraisingu, kdy oslovujeme investory a snažíme se od nich získat peníze. Je velmi důležité, že můžeme investorům ukázat konkrétní podkladové aktivum vlastněné fondem. Navíc trh je tak rychlý, že než by se nám podařilo posbírat peníze od investorů, tak by budovu koupil někdo jiný," vysvětluje Martin Skalický.

Fond Edulios chystá další nákupy a nebude se jednat pouze o kanceláře. Fond proto bude rozdělený na různé podfondy s odlišným zacílením. Zatímco první podfond se zaměří na kancelářské budovy, další budou cílit na hotely či průmyslové haly.

Specifikem fondu Quantbude, že jej má řídit robot na základě matematických algoritmů.

Mezi nové přírůstky na trhu patří také fond Quant, který v červnu založili ekonomové Pavel Kohout a Aleš Michl spolu s investiční skupinou Amista. Fond se zaměří na investování na americkém finančním trhu. Jeho specifikem bude, že jej má řídit robot na základě matematických algoritmů. „Fond po nedávném otevření zaznamenává velký zájem investorů," zmínil výkonný ředitel firmy Amista Ondřej Horák.

Trhu dominují Amista a Avant

Zajímavostí českého trhu FKI je, že jej neovládly velké bankovní skupiny. Největšími hráči v oboru jsou dvě specializované investiční společnosti – Amista a Avant. „Obhospodařujeme 29 fondů spolu s 10 podfondy, administrujeme dalších 16 fondů. Celkový počet investorů je v řádu stovek a v poslední době roste s našimi novými investičními produkty," řekl Ondřej Horák.

Z velkých bank je v oboru FKI nejaktivnější Komerční banka. „V porovnání s tradičními fondy roste majetek těchto fondů rychleji. Jen za letošní rok evidujeme nárůst majetku u těchto fondů o 25 procent. Vyšší zájem investorů o alternativní investice je dán klesající návratností u tradičních investic, především dluhopisů," uvedl místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB Pavel Hoffman.

Přehled správců fondů kvalifikovaných investorů

s objemem peněz, které mají pod správou

Autor: Web asociace AKAT ČR

Poměrně významnými hráči na trhu FKI jsou J&T Banka a Conseq. Obě tyto skupiny začaly v minulých letech nabízet mimo jiné i fondy zaměřené na spoluvlastnictví solárních elektráren. Jako první tak učinil Conseq, který v září 2011 odkoupil dvě fotovoltaiky o celkovém výkonu 4,5 megawattu.

J&T FVE podílový fond na počátku roku 2013 odkoupil tři velké fotovoltaické parky, které na Moravě postavil japonský podnik Kokusai. V závěru roku 2014 fond přikoupil ještě solární elektrárnu u Čejkovic na Hodonínsku.

Marný boj s falešnými fondy

Právě solární elektrárny jsou vedle komerčních nemovitostí ideálním cílem pro fondy typu FKI. Nabízejí totiž poměrně stabilní výnos od pěti procent výše. Přitom málokdo si může dovolit koupit za desítky nebo stovky milionů korun celý objekt.

Další výhodou FKI je snížená sazba daně z příjmu, která dosahuje pěti procent namísto obvyklých 19 procent. V minulých letech proto účelově vznikaly fondy tohoto typu, které nebyly přístupné širšímu okruhu zájemců. To se pouze jejich zakladatel snažil využít daňového zvýhodnění.

Solární elektrárny jsou vedle komerčních nemovitostí ideálním cílem pro fondy typu FKI.

Touto cestou postupovaly hlavně developerské a stavební podniky. Jmenovat lze například Metrostav, Central Group, Imos nebo realitní kancelář Sting.

Autor: Web asociace AKAT ČR

Své aktivity v oboru obnovitelných zdrojů převedl na konci roku 2012 do fondu tohoto typu ČEZ. S hodnotou aktiv 15 miliard korun se ČEZ OZ uzavřený investiční fond zařadil mezi největší FKI v Česku. Manažeři skupiny ČEZ měli v plánu prodat část akcií finančním investorům typu pojišťoven a penzijních fondů, ale dodnes k tomu nedošlo.

Proti snahám o daňovou úsporu zasáhl před dvěma lety stát. Od ledna 2015 se daňové zvýhodnění vztahuje pouze na otevřené fondy dostupné širšímu okruhu investorů (známé též pod zkratkou SICAV) a na FKI kotované na veřejném trhu. Jenže majitelé fondů se s tím lehce vypořádali. Na pražské burze se objevilo 33 těchto fondů včetně ČEZ OZ, ale reálně se s nimi neobchoduje.

Uvolnit stavidla regulace

Do budoucna by přitom mohlo být investování do FKI ještě jednodušší. „V aktuálním znění návrhu novely nařízení vlády o investování investičních fondů byla vypuštěna úprava investování FKI. Pokud bude návrh přijat, nebudou nově muset FKI dodržovat limit 35 procent na jedno aktivum, což některým investorům zjednoduší investiční proces a otevře nové možnosti," poznamenal David Kufa, manažer společnosti Conseq IM. Jak dodává ředitel Avant Funds Pavel Doležal, bude možné, aby fond koupil jednu jedinou nemovitost.

Výhledově nelze vyloučit ani další snížení limitu vstupní investice. Česko je i po nedávném snížení hranice na jeden milion korun zbytečně přísné. Evropská pravidla totiž umožňují pokles až na hranici 10 tisíc eur, tedy 270 tisíc korun. V takovém případě by FKI přestaly být exkluzivním produktem pro milionáře, ale začaly by být dostupné i pro vyšší střední vrstvu české populace.