Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb Jakou hodnotu má strom?

Redakce | 4. 5. 2018
Ošetřováním stromů v centru Jankova, i v přidružených obcích, se nyní zabývají odborníci.
Ošetřováním stromů v centru Jankova, i v přidružených obcích, se nyní zabývají odborníci.
Ošetřováním stromů v centru Jankova, i v přidružených obcích, se nyní zabývají odborníci.

Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů propočítal, že jediný strom žijící 50 let ve městě přispěje za dobu svého života takzvanými ekosystémovými službami v přepočtu sedmi až osmi miliony korun. Ty zahrnují například produkci kyslíku, absorbci CO2, recyklování vody, zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody, zabraňování erozi, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů.

Výpočty nezahrnuly cenu dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu plodů.

Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb Jakou hodnotu má strom?
Ekonomika

Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb Jakou hodnotu má strom?

Stromy zachycují také přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky, mj. i chlorofluorokarbony (CFC), které ničí ozonovou vrstvu (důsledek používání čisticích prostředků, ledniček a klimatizací). Jako větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám množství půdy větrnou erozí v zemědělských oblastech. Jejich kořenový systém zpevňuje nestabilní břehy. A v neposlední řadě jsou lékem pro duševní zdraví – výhled do zeleně pomáhá zotavení ze stresových situací.

Z českého dřeva se ještě stále rodí fortepiana, na jaká hrál i sám Mozart
Byznys

Z českého dřeva se ještě stále rodí fortepiana, na jaká hrál i sám Mozart

Stromy začaly růst na Zemi před zhruba 370 miliony let a umožnily evoluci pozemních zvířat, včetně savců. Na planetě roste kolem 100 tisíc druhů stromů, z toho osm tisíc druhů je ohroženo vyhynutím a téměř tisícovka je ve velmi kritickém stavu. V Číně se během jednoho roku spotřebuje 80 miliard párů dřevěných hůlek určených na jedno použití. Jelikož z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit přibližně čtyři tisíce párů hůlek, Číňané tak ročně vyhodí do odpadu zhruba cca 20 milionů stromů.

Apple dokončuje nové sídlo. Vykoupil kvůli němu stromky v celé Kalifornii
Byznys

Apple dokončuje nové sídlo. Vykoupil kvůli němu stromky v celé Kalifornii

Strom = jeden milion korun

Taková je podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny hodnota jednoho starého zdravého vzrostlého listnáče. Vykácením 110 stromů v aleji lemující silnici první třídy mezi obcemi Ždírec a Krucemburk na Vysočině v roce 2013 vznikla podle oficiální metodiky Ministerstva životního prostředí ekologická škoda až 100 milionů korun.

Hodnota papíru

 • Z jednoho smrku lze vyrobit 80 tisíc archů kancelářského papíru formátu A4 nebo zhruba 6800 výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách
 • 1 tuna vyrobeného papíru vznikne zpracováním 2,2 tuny kmenů stromů
 • Přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti je 70 kg papíru
 • 50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom (recyklovat tříděný papír lze až 7x)

Věděli jste, že:

 • 1000 litrů kyslíku průměrně vyprodukuje při fotosyntéze vzrostlý listnatý strom za jeden slunný letní den (člověk za stejnou dobu spotřebuje při dýchání okolo 300 l)
 • 10 tun kyslíku vyprodukuje průměrně za rok 1 ha listnatého opadavého lesa mírného pásma (jehličnatý les o třetinu méně).
 • 1600 m2 je přibližná plocha, kterou zaberou listy z koruny vzrostlého stromu. Na každém čtverečním milimetru plochy je 50 až 100 průduchů, které regulují vypařování vody při „dýchání" stromu.
 • 100 litrů vody denně odpaří vzrostlý, košatý, listnatý strom, což odpovídá energii asi 70 kWh (která se promění ve vodní páru místo v teplo – lze tedy říct, že funguje stejně účinně jako klimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW).
 • Ve vegetačním období zachytí 1 ha smrkového lesa 23 t prachu, borovicového lesa 36 t, bukového 68 t.
 • Jeden hektar mladého bukového lesa v létě denně odpaří přibližně 300 hl vody.
 • V letech 2003 až 2011 pokáceli silničáři v ČR přes 120 tisíc stromů. Pokud by se vysázely vedle sebe, mohly by podle sdružení Arnika lemovat cestu z Prahy do Říma.
Tagy Čína Krucemburk Praha