Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb Jakou hodnotu má strom?

4. květen 2018 četba na 4 minuty
Stromořadí u Skupice je nejkrásnější v kraji.

Stromořadí u Skupice je nejkrásnější v kraji.

Foto: Klára Jirásková

Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů propočítal, že jediný strom žijící 50 let ve městě přispěje za dobu svého života takzvanými ekosystémovými službami v přepočtu sedmi až osmi miliony korun. Ty zahrnují například produkci kyslíku, absorbci CO2, recyklování vody, zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody, zabraňování erozi, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů.

Výpočty nezahrnuly cenu dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu plodů.

Stromy zachycují také přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky, mj. i chlorofluorokarbony (CFC), které ničí ozonovou vrstvu (důsledek používání čisticích prostředků, ledniček a klimatizací). Jako větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám množství půdy větrnou erozí v zemědělských oblastech. Jejich kořenový systém zpevňuje nestabilní břehy. A v neposlední řadě jsou lékem pro duševní zdraví – výhled do zeleně pomáhá zotavení ze stresových situací.

Stromy začaly růst na Zemi před zhruba 370 miliony let a umožnily evoluci pozemních zvířat, včetně savců. Na planetě roste kolem 100 tisíc druhů stromů, z toho osm tisíc druhů je ohroženo vyhynutím a téměř tisícovka je ve velmi kritickém stavu. V Číně se během jednoho roku spotřebuje 80 miliard párů dřevěných hůlek určených na jedno použití. Jelikož z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit přibližně čtyři tisíce párů hůlek, Číňané tak ročně vyhodí do odpadu zhruba cca 20 milionů stromů.

Strom = jeden milion korun

Taková je podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny hodnota jednoho starého zdravého vzrostlého listnáče. Vykácením 110 stromů v aleji lemující silnici první třídy mezi obcemi Ždírec a Krucemburk na Vysočině v roce 2013 vznikla podle oficiální metodiky Ministerstva životního prostředí ekologická škoda až 100 milionů korun.

Hodnota papíru

 • Z jednoho smrku lze vyrobit 80 tisíc archů kancelářského papíru formátu A4 nebo zhruba 6800 výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách
 • 1 tuna vyrobeného papíru vznikne zpracováním 2,2 tuny kmenů stromů
 • Přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti je 70 kg papíru
 • 50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom (recyklovat tříděný papír lze až 7x)

Věděli jste, že:

 • 1000 litrů kyslíku průměrně vyprodukuje při fotosyntéze vzrostlý listnatý strom za jeden slunný letní den (člověk za stejnou dobu spotřebuje při dýchání okolo 300 l)
 • 10 tun kyslíku vyprodukuje průměrně za rok 1 ha listnatého opadavého lesa mírného pásma (jehličnatý les o třetinu méně).
 • 1600 m2 je přibližná plocha, kterou zaberou listy z koruny vzrostlého stromu. Na každém čtverečním milimetru plochy je 50 až 100 průduchů, které regulují vypařování vody při „dýchání" stromu.
 • 100 litrů vody denně odpaří vzrostlý, košatý, listnatý strom, což odpovídá energii asi 70 kWh (která se promění ve vodní páru místo v teplo – lze tedy říct, že funguje stejně účinně jako klimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW).
 • Ve vegetačním období zachytí 1 ha smrkového lesa 23 t prachu, borovicového lesa 36 t, bukového 68 t.
 • Jeden hektar mladého bukového lesa v létě denně odpaří přibližně 300 hl vody.
 • V letech 2003 až 2011 pokáceli silničáři v ČR přes 120 tisíc stromů. Pokud by se vysázely vedle sebe, mohly by podle sdružení Arnika lemovat cestu z Prahy do Říma.

Akční letáky