ČNB omezila úvěrové aktivity Sberbank

Česká národní banka vydala rozhodnutí, kterým omezila finančnímu ústavu Sberbank CZ možnost poskytovat další úvěry na projektové financování a úvěry na komerční nemovitosti. Rozhodnutí navazuje na loňskou kontrolu, která odhalila nedostatky v oblasti řízení úvěrových rizik. Sberbank též musí zaplatit náklady řízení ve výši 1000 korun.

„Zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že účastník řízení nedodržuje náležitým způsobem obezřetnostní pravidla, jimiž se musí každá úvěrová instituce řídit, v důsledku čehož pak může být ohrožena jeho finanční stabilita a zájmy jeho vkladatelů," uvádí se mimo jiné v textu rozhodnutí, které je uvedeno na webu ČNB. Vlastníkem Sberbank CZ je největší ruská banka Sberbank.