Krajský soud v Ostravě rozhodl ve prospěch společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE), jež náleží do holdingu Vítkovice ovládaného Janem Světlíkem. Žádost věřitelské firmy Wetag Invest, aby do VPE nasadil předběžného insolvenčního správce, zamítl.

Podle vyjádření soudu nelze v jednání dlužníka spatřovat nepoctivý úmysl ani nebyla zjištěna nutnost zjištění rozsahu majetku. Světlíkův holding tvrdí, že insolvenční návrh nemá jakékoli opodstatnění a je šikanou na základě sporných pohledávek. Insolvenční řízení s VPE nicméně dál pokračuje.