Evropská centrální banka (ECB) může podporovat země eurozóny odkupem státních dluhopisů, pokud mají problémy s financováním rozpočtu. Rozhodl o tom německý Ústavní soud a odmítl žaloby, týkající se tzv. opatření OMT, které umožňuje provádět měnovou politiku, kdy běžné mechanismy nefungují. Program zatím nebyl použit, ale může zabránit bankrotu zemí eurozóny.

Části německých politiků se nelíbí, že se němečtí daňoví poplatníci musí podílet na sanování rozpočtů předlužených zemí eurozóny. Německý Ústavní soud ale zdůraznil, že ECB musí dodržovat předem stanovená pravidla pro odkup dluhopisů.