Nekonečná telenovela Jak (ne)povolit jez na Labi má další pokračování. Ministerstvo životního prostředí před několika dny vrátilo Ředitelství vodních cest ČR potřetí k přepracování dokumentaci EIA k projektu splavnění Labe na Děčínsku. Řízení o dopadech zvažovaného jezu na životní prostředí trvá již 11 let, což představuje český rekord.

Ministerstvo ve svém posledním vyjádření uvedlo, že investor musí v nové dokumentaci zohlednit vyhlášení evropsky významné přírodní lokality Porta Bohemica, jež schválila vláda na nátlak Bruselu letos v červnu. Investor má navíc posoudit dopady vyšší hladiny Labe na stabilitu skalních útvarů podél řeky a na hladinu podzemní vody v německém Sasku.