Celkem 5540 předčasných úmrtí si v loňském roce vyžádalo nadměrné znečištění ovzduší v České republice. Jde o odhad, který bere v úvahu objem emisí zdraví škodlivých látek – jemných prachových částic (známé pod zkratkou PM10), rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a dalších. Problém se týká hlavně severovýchodní Moravy a středního Polabí, nejméně znečištěný vzduch naopak dýchají lidé v Jihomoravském a Karlovarském kraji.

To je jedna z informací, které se lze dočíst ve Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2015 zpracované agenturou CENIA. Autoři zprávy též vyčíslili, kdo je hlavním emitentem jemného prachu. Prvenství drží domácí uhelné kotle s 34procentním podílem, následuje sektor zemědělství s 22 procenty, průmysl s 13 a doprava s 12 procenty. Poměrně nízký (7,5 procenta) je naopak podíl veřejné energetiky.