Dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou, kterou schválila 12. října česká vláda, má mnoho odpůrců v Německu, největší ekonomice Unie. Ti spoléhali na to, že jejich námitky vyslyší německý ústavní soud sídlící v Karlsruhe. Soudci stížnost, kterou podepsalo přes 300 tisíc lidí, ve čtvrtek 13. října odmítli. Nicméně berlínská spolková vláda může schválit pouze ty části dohody, které jsou v kompetenci EU, uvedl německý ústavní soud. Části, které patří do kompetencí národních států, použít pak nelze.

Jedná se například o problematiku duševního vlastnictví, námořní dopravu a řešení sporů, uvedla agentura DPA.

Spolková vláda v Berlíně rozhodnutí soudu uvítala. Šéf ekonomického institutu DIW Marcel Fratzscher tvrdí, že dohoda, která má být podepsána na summitu EU s Kanadu 27. října, pomůže německé ekonomice, zejména exportu.
Totéž tvrdí česká vláda. „Významný potenciál se nabízí především v oblasti stavebních služeb, služeb svobodných povolání (zejména architekti, inženýři), IT služeb, environmentálních distribučních a dopravních služeb," uvádí návrh vlády ČR.
Odpůrci se naopak obávají negativních následků pro ochranu spotřebitele a na sociální a ekologické normy. Kritizují také to, že nadnárodní firmy získají větší vliv bez demokratické kontroly.