Zmizelé rezervy aneb Jak se tunelovalo v OKD

Jeden z důkazů tunelování OKD lze nalézt přímo v účetních výkazech důlní společnosti. Výše rezerv, kterou je podnik povinnen tvořit na budoucí zahlazování následků těžební činnosti, totiž už devět let setrvale klesá. Podle posledních údajů k 1. 1. 2016 se jednalo o pouhých 894 milionů korun.

Ještě v polovině roku 2007 mělo OKD na účtu rezerv určených na sanaci pozemků a odstranění důlních škod sumu 2,3 miliardy. V lednu 2010 rezerva klesla na 1,9 miliardy a o dva roky později na 1,78 miliardy korun.

Poslední známá částka je evidentně nedostatečná. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhadlo výši chybějících rezerv na 1,89 miliardy korun a tuto pohledávku přihlásilo 12. července do insolvenčního řízení s OKD.