1/13

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

I přes drobné pokroky zůstává Afghánistán jednou z nejchudších zemí světa.

I přes drobné pokroky zůstává Afghánistán jednou z nejchudších zemí světa.

Zdroj: Petr Štefan

Hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel Afghánistánu je zemědělství a chov dobytka, na kterém jsou zcela závislí.

Hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel Afghánistánu je zemědělství a chov dobytka, na kterém jsou zcela závislí.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Navzdory snaze afghánských farmářů zůstává hlavní překážkou pro rozvoj zemědělské produkce v odlehlých venkovských oblastech nedostatek prostředků a odborných znalostí.

Navzdory snaze afghánských farmářů zůstává hlavní překážkou pro rozvoj zemědělské produkce v odlehlých venkovských oblastech nedostatek prostředků a odborných znalostí.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Česká organizace Člověk v tísni zde představuje a zavádí nové zemědělské metody, plodiny a technologie, školí místní farmáře a zřizuje ukázková políčka. Doposud tak podpořil více než 26 000 farmářů, zřídil 100 nových skleníků a 351 ovocných sadů a školek.

Česká organizace Člověk v tísni zde představuje a zavádí nové zemědělské metody, plodiny a technologie, školí místní farmáře a zřizuje ukázková políčka. Doposud tak podpořil více než 26 000 farmářů, zřídil 100 nových skleníků a 351 ovocných sadů a školek.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Jen málo obyvatel afghánského venkova má přístup k nezávadné vodě. Život v horských oblastech, kde je na dlouhou část roku jediným zdrojem dešťová voda zachycená do sběrných nádrží, představuje pro místní obyvatele velikou výzvu.

Jen málo obyvatel afghánského venkova má přístup k nezávadné vodě. Život v horských oblastech, kde je na dlouhou část roku jediným zdrojem dešťová voda zachycená do sběrných nádrží, představuje pro místní obyvatele velikou výzvu.

Zdroj: Foto: Petr Drbohlav

V místech, kde mají lidé špatný přístup k vodě, pomáhá Člověk v tísni vesničanům budovat rozvodné sítě, nové studny nebo nádrže na vodu, které slouží v mnoha oblastech jako jediný zdroj vody po více než polovinu roku.

V místech, kde mají lidé špatný přístup k vodě, pomáhá Člověk v tísni vesničanům budovat rozvodné sítě, nové studny nebo nádrže na vodu, které slouží v mnoha oblastech jako jediný zdroj vody po více než polovinu roku.

Zdroj: Foto: Tomáš Drobný

V rámci rozvoje afghánského venkova a infrastruktury si místní komunity volí oblasti, které je u nich potřeba zlepšit. Mezi uskutečněné projekty patří například cesty, mostky, ochranné zdi, školy, zdroje vody, vodní mikroelektrárny nebo elektrické vedení.

V rámci rozvoje afghánského venkova a infrastruktury si místní komunity volí oblasti, které je u nich potřeba zlepšit. Mezi uskutečněné projekty patří například cesty, mostky, ochranné zdi, školy, zdroje vody, vodní mikroelektrárny nebo elektrické vedení.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Člověk v tísni poskytuje finanční pomoc rodinám postiženým přírodními katastrofami, jako jsou záplavy, laviny či zemětřesení. Ta jim umožňuje koupit si základní potřeby – oblečení, přikrývky a jídlo – nebo investovat do oprav či stavby nových obydlí.

Člověk v tísni poskytuje finanční pomoc rodinám postiženým přírodními katastrofami, jako jsou záplavy, laviny či zemětřesení. Ta jim umožňuje koupit si základní potřeby – oblečení, přikrývky a jídlo – nebo investovat do oprav či stavby nových obydlí.

Zdroj: Vladimír Inek

Oběti přírodních katastrof v Afghánistánu dostávají od světových humanitárních organizací také hmotnou a potravinovou pomoc. Člověk v tísni poskytl za 15 let svého působení v Afghánistánu takovou pomoc již 140 379 lidem v nouzi.

Oběti přírodních katastrof v Afghánistánu dostávají od světových humanitárních organizací také hmotnou a potravinovou pomoc. Člověk v tísni poskytl za 15 let svého působení v Afghánistánu takovou pomoc již 140 379 lidem v nouzi.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni

Afghánistán se také potýká s městskou a příměstskou chudobou. V rámci projektů zaměřených na pomoc chudým přicházejícím za obživou do měst vznikají svépomocné skupiny a spořicí ženské spolky, díky kterým se o sebe ti nejohroženější dokážou sami postarat.

Afghánistán se také potýká s městskou a příměstskou chudobou. V rámci projektů zaměřených na pomoc chudým přicházejícím za obživou do měst vznikají svépomocné skupiny a spořicí ženské spolky, díky kterým se o sebe ti nejohroženější dokážou sami postarat.

Zdroj: Tomáš Drobný

Po pádu režimu Tálibánu byl v zemi akutní nedostatek vzdělávacích institucí. Školský sektor trpěl nedostatkem kvalifikovaných učitelů a školní budovy byly neudržované či zničené. Situace se ale postupně zlepšuje.

Po pádu režimu Tálibánu byl v zemi akutní nedostatek vzdělávacích institucí. Školský sektor trpěl nedostatkem kvalifikovaných učitelů a školní budovy byly neudržované či zničené. Situace se ale postupně zlepšuje.

Zdroj: Vladimír Inek

V současné době v Afghánistánu chodí do škol sedmkrát více dětí než v roce 2001.

V současné době v Afghánistánu chodí do škol sedmkrát více dětí než v roce 2001.

Zdroj: Archiv Člověka v tísni