1/7

Setkání Rudolfa I. Habsburského a Ladislava IV. Kumána

Setkání Rudolfa I. Habsburského a Ladislava IV. Kumána

Zdroj: Mór Than; Wikimedia

Rudolf I. Habsburský nad tělem českého krále Přemysla Otakara II.

Rudolf I. Habsburský nad tělem českého krále Přemysla Otakara II.

Zdroj: Věnceslav Černý; Wikimedia

Přemysl Otakar II. na obraze Alfonse Muchy

Přemysl Otakar II. na obraze Alfonse Muchy

Zdroj: Alfons Mucha; Wikimedia

Pohřební koruna Přemysla Otakara II.

Pohřební koruna Přemysla Otakara II.

Zdroj: Operating; Wikimedia

Přemysl Otakar II. padl u Suchých Krut v den sv. Rufa 1278

Přemysl Otakar II. padl u Suchých Krut v den sv. Rufa 1278

Zdroj: Josef Mathauser; Wikimedia

Václav II., syn krále Přemysla Otakara II., žádá Rudolfa I. Habsburského o tělo svého padlého otce

Václav II., syn krále Přemysla Otakara II., žádá Rudolfa I. Habsburského o tělo svého padlého otce

Zdroj: Anton Petter; Wikimedia

Setkání Rudolfa I. Habsburského a Ladislava IV. Kumána

Setkání Rudolfa I. Habsburského a Ladislava IV. Kumána

Zdroj: Mór Than; Wikimedia