2/5
Jantarová komnata. Už 70 let je nezvěstná tzv. Jantarová komnata, ukořistěná za války nacisty v SSSR. Místnost zdobenou jantarem nechal zhotovit pruský král Fridrich I., ale roku 1716 ji věnoval ruskému caru Petru Velikému.

Jantarová komnata. Už 70 let je nezvěstná tzv. Jantarová komnata, ukořistěná za války nacisty v SSSR. Místnost zdobenou jantarem nechal zhotovit pruský král Fridrich I., ale roku 1716 ji věnoval ruskému caru Petru Velikému.

Zdroj: Archiv

Insignie Karlovy univerzity. Od druhé světové války nejsou k nalezení také originály historických insignií Karlovy univerzity – zakládací listina Karla IV. nebo žezla rektora a jednotlivých fakult. Možná byly zničeny, možná zmizely do Německa.

Insignie Karlovy univerzity. Od druhé světové války nejsou k nalezení také originály historických insignií Karlovy univerzity – zakládací listina Karla IV. nebo žezla rektora a jednotlivých fakult. Možná byly zničeny, možná zmizely do Německa.

Zdroj: Archiv

Hrob Alexandra Velikého. Už staletí se pátrá po hrobu nejslavnějšího krále starověku Alexandra Velikého. Panovník zemřel roku 323 př. n. l. ve věku 33 let v Babyloně, pohřben byl údajně v mauzoleu v Egyptě. Další osud ostatků je ale neznámý.

Hrob Alexandra Velikého. Už staletí se pátrá po hrobu nejslavnějšího krále starověku Alexandra Velikého. Panovník zemřel roku 323 př. n. l. ve věku 33 let v Babyloně, pohřben byl údajně v mauzoleu v Egyptě. Další osud ostatků je ale neznámý.

Zdroj: Archiv

Atlantida. Na objevení čeká už staletí i bájný kontinent Atlantida, popsaný starověkým filozofem Platónem. Pevnina s vyspělou civilizací měla ležet v Atlantiku za Gibraltarem a roku 9600 př. n. l. se prý po zemětřesení potopila do moře.

Atlantida. Na objevení čeká už staletí i bájný kontinent Atlantida, popsaný starověkým filozofem Platónem. Pevnina s vyspělou civilizací měla ležet v Atlantiku za Gibraltarem a roku 9600 př. n. l. se prý po zemětřesení potopila do moře.

Zdroj: Archiv

Nacistický vlak a Štěchovický poklad. Nacisty uloupené poklady a archiválie budí dodnes naději, že budou objeveny. Čas od času se proto objeví „zaručené“ zprávy, že nález zavaleného vlaku či beden u Štěchovic je na spadnutí, ale zatím byly plané.

Nacistický vlak a Štěchovický poklad. Nacisty uloupené poklady a archiválie budí dodnes naději, že budou objeveny. Čas od času se proto objeví „zaručené“ zprávy, že nález zavaleného vlaku či beden u Štěchovic je na spadnutí, ale zatím byly plané.

Zdroj: Archiv