2/10
O děti se v komunitách staraly vychovatelky.

O děti se v komunitách staraly vychovatelky.

Zdroj: Youtube

Mao Ce-Tung chtěl v roce 1958 dostihnout západ.

Mao Ce-Tung chtěl v roce 1958 dostihnout západ.

Zdroj: Youtube

Kolektivizace zemědělství byla hlavním bodem Velkého kroku vpřed.

Kolektivizace zemědělství byla hlavním bodem Velkého kroku vpřed.

Zdroj: Youtube

Počáteční nadšení vystřídal hladomor.

Počáteční nadšení vystřídal hladomor.

Zdroj: Youtube

Rolníci se stravovali výhradně ve společných jídelnách.

Rolníci se stravovali výhradně ve společných jídelnách.

Zdroj: Youtube

Ženy se mohly zapojit do práce díky vzniku jeslí a školek.

Ženy se mohly zapojit do práce díky vzniku jeslí a školek.

Zdroj: Youtube

Kdo vyjádřil o systému pochyby, byl zatčen.

Kdo vyjádřil o systému pochyby, byl zatčen.

Zdroj: Youtube

Vyhubení vrabců mělo za následek přemnožení škůdců.

Vyhubení vrabců mělo za následek přemnožení škůdců.

Zdroj: Youtube

Rolníci byli nuceni tavit železo, nikdo jim ale nedodal ani palivo, ani materiál.

Rolníci byli nuceni tavit železo, nikdo jim ale nedodal ani palivo, ani materiál.

Zdroj: Youtube

Čína Mao Ce-tunga dodnes oslavuje.

Čína Mao Ce-tunga dodnes oslavuje.

Zdroj: Youtube