3/21
V polopouštích se pasou jak dvouhrbí velbloudi zvaní drabaři, tak jednohrbí dromedáři

V polopouštích se pasou jak dvouhrbí velbloudi zvaní drabaři, tak jednohrbí dromedáři

Zdroj: Martin Mařík

Kovboj z kazašského podhůří Ťan-Šanu

Kovboj z kazašského podhůří Ťan-Šanu

Zdroj: Martin Mařík

V kazašských stepích se volně prohánějí stáda koní

V kazašských stepích se volně prohánějí stáda koní

Zdroj: Martin Mařík

Tenhle orel pochází ze sochařské dílny, stejně jako desítky lvů, beranů a dalších zvířat, shlížejících z kopců u silnic. Móda osazovat takovými sochami celý Kazachstán je očividná.

Tenhle orel pochází ze sochařské dílny, stejně jako desítky lvů, beranů a dalších zvířat, shlížejících z kopců u silnic. Móda osazovat takovými sochami celý Kazachstán je očividná.

Zdroj: Martin Mařík

Plané pivoňky

Plané pivoňky

Zdroj: Martin Mařík

Plané kosatce

Plané kosatce

Zdroj: Martin Mařík

Z jihokazašského pohoří Karatau

Z jihokazašského pohoří Karatau

Zdroj: Martin Mařík

Podhůří Ťan-šanu

Podhůří Ťan-šanu

Zdroj: Martin Mařík

Národní park v soutěsce Šarin je přístupný i pro motorizované turisty

Národní park v soutěsce Šarin je přístupný i pro motorizované turisty

Zdroj: Martin Mařík

Můžete jet stovky kilometrů, a kolem nic než step a zase step

Můžete jet stovky kilometrů, a kolem nic než step a zase step

Zdroj: Martin Mařík

Západ slunce na slané podmáčené stepi u Balchašského jezera, kde je půda zbarvena doběla různými minerálními solemi

Západ slunce na slané podmáčené stepi u Balchašského jezera, kde je půda zbarvena doběla různými minerálními solemi

Zdroj: Martin Mařík

Vesnické obydlí v podhůří Altaje

Vesnické obydlí v podhůří Altaje

Zdroj: Martin Mařík

Ve většině měst a vesnic vyrostly nové mešity, sponzorované prý často Saúdskou Arábii. Tato je ve vesnici Lepsi pod Balchašským jezerem.

Ve většině měst a vesnic vyrostly nové mešity, sponzorované prý často Saúdskou Arábii. Tato je ve vesnici Lepsi pod Balchašským jezerem.

Zdroj: Martin Mařík

Domorodci na severovýchodě Kazachstánu u čínských hranic

Domorodci na severovýchodě Kazachstánu u čínských hranic

Zdroj: Martin Mařík

Domorodci na severovýchodě Kazachstánu u čínských hranic

Domorodci na severovýchodě Kazachstánu u čínských hranic

Zdroj: Martin Mařík

Písečná duna v Národním parku Altyn-Emel

Písečná duna v Národním parku Altyn-Emel

Zdroj: Martin Mařík

Ještěři rozpálenou poušť milují

Ještěři rozpálenou poušť milují

Zdroj: Martin Mařík

Typická výzdoba návsi ve východokazašské střediskové obci

Typická výzdoba návsi ve východokazašské střediskové obci

Zdroj: Martin Mařík

Podobné obchůdky fungují takřka v každé vesnici

Podobné obchůdky fungují takřka v každé vesnici

Zdroj: Martin Mařík

Kumys, slaný nápoj z kobylího mléka, je spíše pro silnější žaludky

Kumys, slaný nápoj z kobylího mléka, je spíše pro silnější žaludky

Zdroj: Martin Mařík

V téhle jurtě se nebydlí, slouží jako marketingový tah prodejcům kumysu

V téhle jurtě se nebydlí, slouží jako marketingový tah prodejcům kumysu

Zdroj: Martin Mařík