4/6
Českoslovenští legionáři v zákopech u Zborova

Českoslovenští legionáři v zákopech u Zborova

Zdroj: Repro z knihy Za svobodu Rudolfa Medka

Josef Švec

Josef Švec

Zdroj: VHU

Nácvik útoku

Nácvik útoku

Zdroj: Repro z knihy Za svobodu Rudolfa Medka

Polní lazaret československých legií

Polní lazaret československých legií

Zdroj: Repro z knihy Za svobodu Rudolfa Medka

Legionáři sedmé roty, František Maxa uprostřed

Legionáři sedmé roty, František Maxa uprostřed

Zdroj: Repro z knihy Za svobodu Rudolfa Medka

František Alexandr Maxa

František Alexandr Maxa

Zdroj: archiv autora