1/7

Konec světa si lidé ve středověku představovali různě.

Konec světa si lidé ve středověku představovali různě.

Zdroj: Shutterstock.com

Biblické Zjevení fascinovalo umělce po staletí.

Biblické Zjevení fascinovalo umělce po staletí.

Zdroj: Shutterstock.com

Inspirací pro spekulace o konci světa se stalo Janovo Zjevení.

Inspirací pro spekulace o konci světa se stalo Janovo Zjevení.

Zdroj: Shutterstock.com

Papež Silvestr II. očekával konec světa v roce 1000.

Papež Silvestr II. očekával konec světa v roce 1000.

Zdroj: Wikimedia Commons - Volné dílo

Jáchym z Fiore viděl v konci světa nastolení míru a lásky.

Jáchym z Fiore viděl v konci světa nastolení míru a lásky.

Zdroj: Wikimedia Commons - Volné dílo

Martin Luther považoval za Antikrista katolickou církev.

Martin Luther považoval za Antikrista katolickou církev.

Zdroj: Wikimedia Commons - Volné dílo

Mnich Tommaso Campanella se domníval, že se Země srazí se Sluncem.

Mnich Tommaso Campanella se domníval, že se Země srazí se Sluncem.

Zdroj: Wikimedia Commons - Volné dílo