1/11

Libeňský zámeček Šilboch v roce 1830

Libeňský zámeček Šilboch v roce 1830

Zdroj: Archiv autora

Carl Maria von Weber

Carl Maria von Weber

Zdroj: Archiv autora

Johann Carl Liebich

Johann Carl Liebich

Zdroj: Archiv autora

Na stráži

Na stráži

Zdroj: Archiv autora

Libeňský zámeček Šilboch v roce 1830

Libeňský zámeček Šilboch v roce 1830

Zdroj: Archiv autora

Šilboch kolem roku 1900

Šilboch kolem roku 1900

Zdroj: Archiv autora

Šilboch

Šilboch

Zdroj: Archiv autora

Šilboch

Šilboch

Zdroj: Archiv autora

Carl Maria von Weber

Carl Maria von Weber

Zdroj: Archiv autora

Šilboch na starém pohledu

Šilboch na starém pohledu

Zdroj: Archiv autora

Plechová maketa vojáka ze Šilbochu

Plechová maketa vojáka ze Šilbochu

Zdroj: Muzeum hl. m. Prahy