2/4
dobytí Bastily

dobytí Bastily

Zdroj: Wikimedia.org

gilotina

gilotina

Zdroj: Paul Glazzard, CC BY SA 2.0, Wikimedia.org

vyobrazení popravy Ludvíka XVI.

vyobrazení popravy Ludvíka XVI.

Zdroj: Wikimedia.org

obra z popravy Marie Antoinnety

obra z popravy Marie Antoinnety

Zdroj: Wikimedia.org