Nejdříve k Sumerům

Velkou část Mezopotámie považovanou za kolébku civilizace obývala v období 5 500 až 4 000 l. př. n. l. obeidská kultura. Starověcí Sumerové na její jižní území připluli z oblastí řeky Indus a s tamními obyvateli splynuli. S sebou si přivezli vyspělé znalosti, ale i svou dávnou legendu o stvoření ráje na Zemi.

Enki, sumerský bůh moudrosti, vody, uzdravení, plodnosti a umění slíbil Ninhursag, sumerské bohyni Země a matce všech bohů a lidstva, že stvoří nádhernou zemi Dilmun. „Pro Dilmun, zemi srdce mé paní, vytvořím dlouhé vodní cesty, řeky a kanály, jimiž bude proudit voda, aby uhasila žízeň všech bytostí a přinesla hojnost všemu živému."

Bájný Dilmun

V mezopotámských záznamech je Dilmun zmiňovaný jako nezávislé starověké království a středisko obchodu, které vzkvétalo kolem roku 2 000 př. n. l. Mělo ležet v Perském zálivu na obchodní stezce mezi Mezopotámií a civilizací údolí Indus. Dilmun byl pro Sumery velmi důležitý.

Mnozí badatelé se domnívají, že hlavní město Dilmun bylo jejich posvátné místo a ona zmíněná legendární rajská zahrada. Nikdy však nebylo potvrzené, kde skutečně leželo, ač se předpokládá, že to mohl být ostrov Bahrajn.  

Ruiny starověké civilizace

Mořští archeologové v Perském zálivu při pobřeží Arabského poloostrova objevili ruiny dávno zaniklé civilizace. Jde o více než šedesát starověkých sídlišť z doby kolem 5 500 l. př. n. l. Jak nálezy ukazují, obývala je prosperující kultura, která se věnovala rybolovu, pěstování datlových palem a chovala zvířata. Nebyla však primitivní. Kamenné domy ukazují, že musela být velmi vyspělá. Bohatě zdobené artefakty svědčí o obchodu s jinými zeměmi. Archeologové tam také objevili jednu z nejstarších lodí na světě.

Následující video ukazuje vizualizaci proměny Perského zálivu v průběhu tisíciletí:

Zdroj: Youtube

Mnozí badatelé věří, že to jsou pozůstatky rajského Dilmunu. Nevylučuje to ani archeolog Jeffrey Rose z Birminghamské univerzity, odborník na migraci národů v této oblasti. Podstatné ale je, jak se domnívá, že jsou důkazem, že tato oblast byla osídlená mnohem dříve, než se předpokládalo. Žila zde neznámá vyspělá civilizace a oblast byla bohatou a úrodnou oblastí po tisíce let před tím, než ji před někdy před osmi tisíci lety pohltil Indický oceán.

Jaká civilizace skončila na dně moře? „Ztracená“, ale dle Roseho zcela jistě starší než sumerská a egyptská. Civilizace, která může zcela změnit pohled na historii lidstva.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.messagetoeagle.com