Hrobku Ptahšepsese, vysokého úředníka, který žil ve 24. a 25. století př. n. l., částečně odhalil francouzský badatel Auguste Mariette před 160 lety. Hrobka však byla brzy opět pohřbena a dodnes si uchovává svá tajemství. Objev vrhá světlo na klíčovou postavu staroegyptských dějin.

Kdo byl Ptahšepses a jak vypadá jeho hrobka

Ptahšepsesův význam pramení z mimořádného sňatku: byl první nekrálovskou osobou v egyptské historii, která se provdala za královskou princeznu Chamaat, dceru Userkafa, zakladatele páté dynastie slunečních králů.

Ptahšepsesova hrobka vypráví nejen o jeho jedinečném manželském svazku, ale také přináší jednu z prvních zmínek o bohu Osirisovi, významném přírůstku do egyptského panteonu.

Hrobka z doby vlády Nyuserreho nabízí jedinečný pohled do života starých Egypťanů. Během vykopávek byla pečlivě zdokumentována 42 metrů dlouhá a 22 metrů široká nástavba. Velkolepost hrobky je zřejmá, nachází se zde zachovalá kaple, dva serdaby pro sochy a dlouhá přístupová chodba dosahující výšky přes 4 metry.

Hrobka nebyla zcela vykradena!

Při „ponoru“ do hloubky badatelé odkryli pohřební komoru a odhalili starobylou hádanku: klikatá šikmá chodba vedla ke vchodu zablokovanému masivním vápencovým kamenem. Navzdory starověkým pokusům o vykradení se zachovaly zbytky původních Ptahšepsesových pohřebních předmětů, včetně keramiky, votivních darů, kanopických nádob a pozoruhodně i mumifikované ryby - což je jedinečný objev.

Zachovalá mumie vysokého hodnostáře

Nejpřekvapivějším nálezem byl sám Ptahšepses. Jeho mumie, pozoruhodně zachovalá, poskytla zásadní poznatky o vývoji mumifikačních technik ve věku pyramid Staré říše. Analýzou mumie egyptští antropologové potvrdili Ptahšepsesův pokročilý věk, který se shodoval s údaji z jeho životopisu na falešných dveřích.

Znovuobjevení Ptahšepsesovy hrobky nebyl jednoduchý úkol. Čeští egyptologové se řídili podrobnými satelitními snímky a historickými mapami, což vedlo k tomuto průlomovému nálezu. Hrobka představuje víc než jen historický artefakt; ztělesňuje fascinující kapitolu staroegyptské společnosti a připomíná nám spletitou síť vztahů a víry, která utvářela tehdejší civilizaci.

Tento mimořádný objev obohacuje naše znalosti o starověkém Egyptě a podtrhuje neústupného ducha bádání, který stále odhaluje tajemství naší minulosti. Ptahšepsesova hrobka je důkazem neutuchajícího půvabu archeologie a nadčasového kouzla starověkého světa.

Jelikož přímo video z této hrobky jsme nenašli, podívejte se na odkrytí jiné hrobky vysokého hodnostáře:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ff.cuni.cz/, studie - www.jstor.org/stable/26948554, en.wikipedia.org/wiki/Ptahshepses, english.radio.cz