Na nalezišti skalního umění Valcamonica v Itálii se nachází více než 200 000 petroglyfů neboli skalních rytin z doby železné. V roce 1979 byla sbírka petroglyfů uznaná organizací UNESCO za světové dědictví - jako první v Itálii. Mezi rytinami jsou vyobrazení humanoidní postavy s přilbami nebo skafandry, které drží něco, co by se dalo interpretovat jako nástroje nebo zbraně.

Sporné teorie kolem Valcamonicy

Někteří badatelé, například Erich von Daniken, se domnívají, že tyto petroglyfy by mohly být důkazem dávné návštěvy astronautů na Zemi. Von Daniken se domnívá, že humanoidní postavy s přilbami by mohly představovat mimozemské bytosti, zatímco nástroje nebo zbraně by mohly představovat vyspělou technologii. Z jejich „přileb“ navíc vycházejí podivná světla.

Na jednu z kreseb se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ne všichni badatelé však s von Danikenovou interpretací souhlasí. Archeolog doktor Matteo Ianna se domnívá, že petroglyfy ve Valcamonice jsou jednoduše vyobrazeními lidských postav v typickém oděvu z doby železné a s obyčejnými předměty, jako jsou štíty a kopí.

Také konspirační web Unknown5 uvedl: „Věřící v teorie o dávných mimozemšťanech poukazují na tyto skalní kresby jako na důkaz prehistorických návštěv mimozemšťanů na Zemi a tvrdí, že kresby jsou záznamem lidí z této oblasti o tom, čeho byli svědky."

Mimozemšťané v Alžíru?

Dalším příkladem možných důkazů o návštěvě mimozemšťanů je lokalita "Tassili n'Ajjer" v Alžírsku, na níž se nachází skalní umění datované do doby přibližně 6 000 let př. n. l. Mezi rytinami jsou vyobrazení humanoidní postavy s protáhlými hlavami a velkýma mandlovýma očima, které se podobají moderním vyobrazením mimozemských bytostí.

Doktor Michael Salla, výzkumník v oblasti exopolitiky, což je studium mimozemské politiky, se domnívá, že tyto rytiny jsou důkazem dávné návštěvy astronautů na Zemi. Salla předpokládá, že humanoidní postavy s protáhlými hlavami by mohly představovat druh mimozemských bytostí, zatímco mandlovité oči by mohly představovat vyspělou technologii nebo jiný typ smyslového vnímání.

Stejně jako v případě petroglyfů ve Valcamonice však ne všichni badatelé souhlasí se Sallaovou interpretací. Někteří archeologové se domnívají, že podlouhlé hlavy a mandlovité oči mohou být spíše kulturními symboly nebo uměleckými konvencemi té doby než důkazem návštěvy mimozemšťanů.

Mimozemšťané mezi námi

Ačkoli interpretace starověkého skalního umění jako důkazu návštěvy mimozemšťanů je mezi badateli stále předmětem diskusí, je zřejmé, že tyto petroglyfy nabízejí fascinující pohled na víru a kulturu dávných civilizací. Jak poznamenává doktor Matteo Ianna: „Studium starověkého skalního umění může poskytnout cenné poznatky o způsobech, jakými lidé v minulosti vyjadřovali své nápady, myšlenky a víru."

Například miliardář a podnikatel v oblasti vesmíru Robert Bigelow, generální ředitel komerční vesmírné společnosti Bigelow Aerospace, je o existenci mimozemšťanů na Zemi přesvědčený dodnes. „Jsem naprosto přesvědčený, že [mimozemšťané] nás navštívili, a to je vše. Přítomnost mimozemšťanů existovala a stále existuje."

Na další „důkazy“ se podívejte i v tomto videu o skalních kresbách:

Zdroj: Youtube

Ačkoli dosud neexistují žádné konkrétní důkazy o návštěvě mimozemšťanů na Zemi, starověké skalní umění nabízí lákavou možnost takových setkání. Ať už jsou tyto petroglyfy důkazem dávné návštěvy astronautů, nebo jen znázorněním kulturních symbolů, poskytují fascinující svědectví o víře a představách našich předků.

Zdroje: www.express.co.uk, www.theancientconnection.com, en.wikipedia.org/wiki/Rock_Drawings_in_Valcamonica, www.labrujulaverde.com