Skotský lidový hrdina William Wallace si nesporně hrdinský epos zaslouží, ale oblíbený film měl i přes všechny veskrze pozitivní recenze své odpůrce, a to zejména z řad historiků.

„Film by nemohl být nepřesnější, kdyby se k hercům přidal plastelínový pes a film se přejmenoval na William Wallace a Gromit,“ zní například jedna z těch přísnějších kritik, jejímž autorem je John O'Farrell a zmiňuje film ve své knize An Utterly Impartial History of Britain (Naprosto nestranné dějiny Británie).

Nepřesnosti ohledně filmových postav

Začněme hned u názvu. Statečné srdce? Již samotný titul hlavního hrdiny je totiž historicky nepravdivý, jelikož Statečné srdce je titul, který se používal k popisu Roberta Bruce. Tuto přezdívku údajně vymyslel sir James Douglas, Bruceova pravá ruka, a to během bitvy se Saracény na cestě do svaté země. Tehdy prý nesl srdce svého přítele, zavelel do bitvy a zvolal: "Veď dál Statečné srdce, jako ty!". Srdce bylo o bitvě nalezeno a údajně je pohřbeno v opatství Melrose.

Hned na začátku filmu je Edward Longshanks viděn, jak se odvolává na Kus primae Noctis. Jedná se o středověké zákonné právo, které umožňovalo šlechticům mít o svatební noci sexuální styk s podřízenými ženami. My však z historie víme, že ohledně tohoto práva se skutečně vedly mnohé spory. Neexistují totiž žádné důkazy, že toto právo skutečně existovalo a bylo uplatňováno.

Nejen kolem Williama jsou nejasnosti. Údajně i jeho otec se nejmenoval Malcolm, ale Alan Wallace. Jak uvádí historik Gary Stewart, jeho otec nebyl zabit, když byl William ještě malý chlapec, ale ve skutečnosti byl ještě v době synovy vzpoury naživu. Stejnou fikcí je pak i jeho strýc, Argyle, kterého ztvárnil Brian Cox, který měl ve filmu chlapce vychovat.

William ve filmu zahoří láskou k Isabele Francouzské, manželce Eduarda II. Později ve filmu je navíc naznačeno, že budoucí anglická královna čeká s Wallacem dítě. Jenže tato dvojice se ve skutečnosti nikdy nesetkala. Kdyby měl jejich románek začít po bitvě u Falkirku, v té době byly skutečné Isabelle pouhé tři roky a žila ve Francii.

Na to, jak vypadala Williamova poprava, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Charaktery a další „drobnosti“

Ačkoli je Wallace ve filmu vykreslen jako spravedlivý hrdina pocházející ze skromných horalských poměrů, historici tvrdí, že Wallace pocházel ze vznešeného nížinného rodu.

Film se nám zapsal do pamětí i díky obličeji Williama Wallace, který byl pomalován modrou barvou. Ježe tato barva se ve skutečnosti v té době vůbec nepoužívala, stejně jako tartan: "Ve filmu je Wallace zobrazen fraškovitě; lidový hrdina nebyl divoký a chlupatý horal pomalovaný woadem, který řádí v tartanovém kiltu,“ říká skotský autor Peter Traquair o kostýmním faux ve filmu. Kilt se totiž objevil o 500 let později, modrá barva o 1000 let později. I meč, tedy obouruční claymor se v té době nepoužíval, Wallace by tedy nejspíš bojoval s mečem a štítem. Obouruční meče se začaly běžně používat v 16. století.

Mládí skutečného Williama

Co je však ve filmu nejméně přesné, je Wallaceova smrt. Ve Statečném srdci Wallace zemře na šibenici a král Eduard I. na smrtelné posteli. Jenže král zemřel ve skutečnosti asi dva roky po Wallaceově brutálním konci.

Celkově je filmové Statečné srdce spíše fiktivním filmovým výtvorem než obrazem skutečné historické postavy. Skutečný William Wallace se narodil v roce 1270 v Elderslie ve Skotsku v rodině drobné šlechty. Dostalo se mu tedy i vzdělání od mnichů z opatství Paisley a jako syn drobného šlechtice se také od útlého věku učil něco z bojového umění.

Znal základy šermířského umění i jízdy na koni, měl zkušenosti i s lovem a střelbou z luku. Je možné, že nějaký čas sloužil jako žoldnéř.

Po smrti Alexandra III., oblíbeného a schopného skotského panovníka v roce 1286 se situace v zemi poměrně drasticky změnila. O skotský trůn se sváděly boje, protože panovník neměl nástupce. V období zmatků se někteří skotští šlechtici obrátili právě na Eduarda I. (přezdívaného Dlouhán), který začal dosazovat do vysokých funkcí jemu loajální muže a uplácet významné skotské šlechtice.

Jaká byla Williamova poprava?

V té době se na scéně objevil William Wallace. Mladý muž s vojenskými zkušenostmi spojil své síly se skotským šlechticem. Společně vedli úspěšný nájezd na Scone, dobyli město a donutili anglického guvernéra Williama de Ormesbyho k útěku. Později se Wallace spojil proti anglické okupaci i s Andrewem Moraym a rozpoutali spolu válku za nezávislost.

Tam Wallace a jeho Skotové dosáhli rozhodujícího vítězství a po bitvě u Stirlingu byli William Wallace i Andrew Moray prohlášeni za strážce Skotského království.

Eduard I. se však nehodlal vzdát Skotska bez boje a chtěl se pomstít.

Wallace si byl vědom jeho oslabené pozice a několik měsíců se anglické armádě vyhýbal. Nakonec se však s Angličany utkat musel a skončil katastrofální porážkou, jíž utrpěla jeho válečnická pověst. Několik let pokračoval v partyzánském tažení proti Angličanům a pak odcestoval do Francie, aby vyhledal pomoc krále Filipa IV. Ten však odmítl.

Nakonec Williama zradil skotský rytíř John de Menteith, který ho v roce 1305 vydal anglickým úřadům. Jeho poprava 23. srpna 1305 byla velmi brutální, v čemž je film velmi přesný. Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Wallace byl svlečen do naha a vlečen za koněm ulicemi Londýna. Když dorazil na místo popravy, byl oběšen, ale než ztratil vědomí, provaz byl přeříznut, aby mohl ještě chvíli trpět. Byly mu odříznuty genitálie a poté byl vykuchán. Hlava mu byla sťata až nakonec, potřena dehtem a napíchnuta na kůl nad londýnským mostem jako varování pro všechny, kdo by se chtěli vzbouřit proti králi Eduardovi. 

Zdroje: www.scotsman.com, www.warhistoryonline.com